تور تایلند فیلتر

  • عنوان
  • قیمت از
  • تاریخ
  • آژانس
  • تلفن
تور دبی
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۳ شب
سبز گشت خاورميانه ایران ایر تور
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۶تا۱۴۰۰/۰۹/۲۹
تور دبی
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۳ شب
بنیامین پرواز ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۹تا۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۲تا۱۴۰۰/۰۹/۲۵
تور استانبول
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۳ شب
بنیامین پرواز قشم ایر
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۶تا۱۴۰۰/۰۹/۱۹
تور آنتالیا
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۴ شب
سبز گشت خاورميانه پگاسوس
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۰تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۷تا۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تور ازمیر مهر ماه
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶ شب
بنیامین پرواز AnadoluJet
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تور کوش آداسی
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶ شب
بنیامین پرواز سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تور آنتالیا
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶ شب
بنیامین پرواز سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تور مسقط پاییزه
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۳ شب
بنیامین پرواز قشم ایر
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۵تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
تور استانبول
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۳ شب
سبز گشت خاورميانه قشم ایر
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۸تا۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۹تا۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۰تا۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۱تا۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۴تا۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۵تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
تور مشهد
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲ شب
سبز گشت خاورميانه قطار
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۸تا۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۹تا۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۰تا۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۱تا۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۴تا۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۵تا۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۶تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۷تا۱۴۰۰/۰۹/۱۹
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۹تا۱۴۰۰/۰۹/۲۱
{{level1.title| persianNumber}}
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}}{{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgency.title}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgency.tel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}

تور ارزان و با قیمت مناسب تایلند

علاقه مندان به سفر می دانند که خرید تور تایلند تجربه ای متفاوت برایشان به ارمغان خواهد آورد؛ زیرا تایلند دیدنی‌های گوناگونی دارد که هریک از آنها سلایق افراد خاصی را پوشش می‌دهند. گردشگران در هر فصلی از سال با کمی جستجو در فاینداتور می‌توانند به تایلند سفر کنند، آن هم با قیمتی مناسب.
یکی از مهمترین دلایل محبوبیت تایلند بین گردشگران تنوع تفریحات و شهرهای متعدد و زیبای تایلند است. در این کشور هم می‌توانید از تماشای طبیعت زیبا لذت ببرید و هم از بناهای تاریخی و معابد چند صد ساله دیدن نمایید. پیش از اقدام برای جستجوی تور مناسب و یا خرید تور لحظه آخری تایلند، توصیه می‌کنیم کمی بیشتر با این کشور و شهرهای محبوب آن آشنا شوید.

ویزای تایلند | چطور ویزای تایلند بگیریم ؟

اگر قصد سفر به تایلند را دارید، باید بدانید که برای این کار نیاز به ویزا خواهید داشت. برای گرفتن ویزای تایلند دو راه پیش رو خواهید داشت: اخذ ویزا را به آژانس مسافرتی که تور تایلند خود را از آن خریداری کردید، بسپارید و یا این که خودتان با مراجعه به سفارت تایلند مدارک‌تان را تحویل داده و ویزا بگیرید.

آدرس سفارت تایلند در تهران

بهارستان، خیابان ابن سینا، رو به روی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال، پلاک 4، سفارت تایلند

شماره تلفن سفارت تایلند در تهران

77531433 و 77537708
برای گرفتن ویزا باید از سفارت وقت بگیرید که از طریق شماره تلفن های ذکر شده یا به صورت حضوری و یا ارسال ایمیل به آدرس info@thaiembassy-tehran.org می توانید وقت سفارت بگیرد.
مدارک لازم برای گرفتن ویزای تایلند نیز از این قبیل است: اصل پاسپورت (دست کم 6 ماه اعتبار) دو قطعه عکس ۴*۶ که رنگی با زمینه‌ی سفید باشد (ترجیحا عکس پاسپورتتان نباشد). بلیط رفت و برگشت به تایلند، تاییدیه رزرو هتل (وچر)، کپی کارت ملی و کپی تمامی صفحات شناسنامه، اثبات تمکن مالی (دست کم 8 میلیون تومان).
پیش از مراجعه به سفارت نکات زیر را در نظر داشته باشید:
  • مراحل اخذ ویزا متفاوت است و اغلب حدود 10 روز کاری طول می کشد، بنابراین این زمان را فراموش نکنید.
  • روزهای شنبه، جمعه و تمامی تعطیلات رسمی در سفارت تایلند، روز کاری نیست.
  • حتما نباید حین مراجعه بلیت هواپیما و وچر هتل را داشته باشید.
  • هزینه اخذ ویزای تایلند 220 هزار تومان است.
  • ویزای توریستی یا گردشگری تایلند به شما اجازه می دهند 60 روز در این کشور بمانید.
طبیعت جزیره فی فی

تور تایلند ویژه

بسیاری از شما عزیزان در جستجوی تور تایلند ویژه یا تور تایلند آفری یا همان تور تایلند لحظه آخری هستید. اگر با سرچ هوشمند فاینداتور آشنایی داشته باشید (بالای صفحه اصلی) حتما می دانید که شما عزیزان می توانی همواره ارزان ترین تورهای شهرهای مختلف تایلند را فقط با نوشتن نام تایلند در سرچ فاینداتور مشاهده کنید و با استفاده از فیلترها بسیار سریع به هدفتان برسید. تورهای ارزان تایلند هیچ تفاوتی با سایر تورها ندارند و فقط برای داشتن ظرفیت بیشتر قیمتشان کم تر است پس اصلا نگران نباشید زیرا با رزرو و پیش خرید این تورها نیز از تمامی جاذبه های گردشگری تایلند بازدید خواهید کرد و بسته به شهر مقصد می توانید از دیدنی های آن شهر لذت ببرید.

تور تایلند ویژه

قیمت تور تایلند

قیمت تور تایلند دغدغه بسیاری از مسافران فاینداتور است و ما برای رفع این مشکل راه حلی برای شما عزیزان یافته ایم. در فاینداتور تورها از آژانسهای مسافرتی مختلف ایران انتخاب شده و نمایش داده می شوند که تمامی آژانسها معتبر هستند اما تورهایشان را با قیمتهای مختلفی ارائه می دهند برای مثال می توانید حساب کنید که با هتلی که مدنظر شماست و همان پروازی که دوست دارید و همان تعداد شبهایی که فرصت سفر را دارید، قیمت تورتان چقدر می شود. پس قیمت تور تایلند بستگی به هتل، تعداد شبهای اقامت و... دارد که از بالای همین صفحه می توانید قیمت تمامی تورهای ارائه شده تایلند را ملاحظه کنید.

قایق سواری جزیره فی فی

خدمات تور تایلند

دوستان عزیز فاینداتوری هر توری که برایتان جذاب بود را کلیک کرده و اطلاعات داخل آن را بخوانید، همه چیز در فاینداتور ذکر می شود، اما با این حال باید بگویم که خدمات اغلب تورهای تایلند عبارت اند از هتل، پرواز، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری، بیمه مسافری، لیدر فارسی زبان و از همه مهمتر اخذ ویزا برای شما. شماره تماسهایی که در هر تور ذکر شده، شماره کارشناسانی است که می توانند شما را برای کسب اطلاعات بیشتر راهنمایی کنند.

تور تایلند

درباره تایلند

تایلند یکی از کشورهای آسیایی است که محبوبیت زیادی در میان گردشگران خارجی و به ویژه اروپائیان به دست آورده، تا چند سال گذشته افراد بسیاری تصور می‌کردند که سفر به تایلند امن نیست و بیماری‌های مختلفی در این سرزمین شایع می‌باشد. امروزه تایلندی ها از نظر بهداشت و سلامت به میزان زیادی ارتقا یافته‌اند به همین خاطر صنعت توریست تایلند رونق پیدا کرده است.
کشور تایلند در گذشته با نام سیام نیز شناخته می شد و حالا نیز برخی آن را به همین نام می شناسند. پایتخت تایلند شهر بانکوک است و بر اساس آخرین سرشماری که در سال 2017 میلادی انجام شد، بیش از 69 میلیون تَن جمعیت داشت. بد نیست بدانید که تایلند پنجاهمین کشور وسیع و بیست و یکمین کشور مشهور دنیا به شمار می‌آید.  تایلند کنونی در سال ۱۲۳۸ ایجاد شد و برخلاف کشورهای منطقه، هیچگاه مستعمره و تحت سلطه قدرت‌های اروپایی نبوده است. قرن‌ها پیش، مردمی از جنوب چین به تدریج به سوخوتای (تایلند کنونی) مهاجرت کرده و به تدریج در مناطق حاصلخیز کناره رودی در جنوب چین ساکن شدند. در اوایل قرن ۱۴، تایلندی‌ها شهر کوچکی را در سوخوتای بنا کرده و در اواسط این قرن نیز آنجا را به پادشاهی مستقل تایلند تبدیل کردند که پیدایش زبان، فرهنگ و معماری این کشور هم متعلق به همین دوره است. 
بسیاری از گردشگرانی که قصد سفر به این کشور زیبا را دارند، تورهای ترکیبی تایلند را خریداری می‌کنند و از شهرهای مختلفش دیدن می‌نمایند و ��ا این که قبل یا بعد از سفر به تایلند از کامبوج، لائوس یا میانمار نیز دیدن می‌کنند. اگر زمان زیادی برای سفر دارید، می‌توانید تورهای خود را طوری برنامه ریزی کنید که از اندونزی یا هند نیز دیدن نمایید.
اگر در رابطه با سفر به تایلند شک دارید و هنوز نمی توانید از نظر بهداشت به این کشور و ساکنانش اعتماد کنید، باید بگوییم که آمارها نشان می‌دهند، شاخص توسعه انسانی در این سرزمین با سرعت روبه افزایش است پس توصیه می‌کنیم که در ادامه با ما باشید و با شهرهای مهم این دیار آشنا شده و در آخر تصمیم بگیرید.
تور تایلند

شهرهای توریستی تایلند

به راستی باید بگوییم که تمامی شهرهای تایلند زیبا و دیدنی هستند اما از میان آنها برخی طرفداران بیشتری دارند و حتما شما هم نامشان را بیشتر شنیده‌اید. در ادامه برخی از این شهرهای مهم گردشگری در تایلند را معرفی می‌کنیم و اگر دوست دارید که بیشتر در رابطه با آنها بدانید می‌توانید به بخش مجله گردشگری فاینداتور مراجعه کنید.  

شهرهای مهم گردشگری تایلند

می توان از شهرهای چون: بانکوک، پوکت، پاتایا و ساموئی نام برد.

آب و هوای تایلند زیبا

آب و هوای تایلند، گرمسیری با سه فصل متمایز گرم و خشک، بارانی و خنک می باشد. فصل گرم و خشک از ماه مارس تا ماه مه ادامه دارد. فصل خنک از ماه نوامبر تا فوریه می باشد.در این فصل درجه حرارت بین ۲۰ تا ۳۲ درجه سلسیوس در نوسان است. در کشور تایلند همانند دیگر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، بارش باران‌های فصلی باعث رویش جنگل‌های بارانی استوایی شده است.

بانکوک: بانکوک كه معني آن شهر فرشته ها می باشد.، در سال 1782 به دستور شاه راماي اول به عنوان پايتخت بنا گردید و اكنون با گذشت بيش از دو قرن، به كلان شهري بزرگ تبديل شده است.
بانكوك نظير ساير شهرهاي بزرگ و مدرن دنيا به داشتن ساختمانهاي عظيم، هتلهاي بسيار مجلل، مراكز خريد و نيز فرودگاهي مدرن و بين المللي افتخار مي كند، ضمن آنكه زيبايي بافت و رسوم سنتي خود را حفظ كرده است.   

قیمت تور بانکوک

بانکوک پایتخت و مهمترین شهر موجود در تایلند است که 1,568.7 کیلومتر مربع مساحت دارد. بیش از 14 میلیون نفر از جمعیت تایلند در بانکوک ساکن هستند و این شهر مقصد بسیاری از توریست‌های خارجی نیز هست. بانکوک در گذشته مرکز امپراتوری سیام بود و همین موضوع سبب شده تا حالا مکان خوبی برای بناهای تاریخی باشد. ما در بخش تور بانکوک به صورت جزئی به این شهر پرداختیم و آن را معرفی کرده‌ایم اما اگر علاقه‌مند هستید که از قیمت تور بانکوک و یا تورهای ترکیبی بانکوک باخبر شوید، می‌توانید از قسمت بالای همین صفحه استفاده نمایید.
دیدنی های بانکوک: کاخ بزرگ، وات آرون، بازار شناور بانکوک، معبد وات فو، رود چائو پرایا و...

2-قیمت تور پوکت

پوکت نام یکی از استان‌های پرطرفدار تایلند است که به دلیل طبیعت نابش مورد توجه گردشگران واقع شده و همه ساله بر شما طرفدارانش افزوده می‌شود. پوکت بزرگترین جزیره کشور تایلند به حساب می‌آید و از قرن نوزدهم میلادی به بعد رفته رفته به شهرتش افزوده شد. بسیاری از دیدنی های مشهور پوکت مانند مجسمه بزرگ سفید رنگ بودا در شهر پوکت واقع شده است. ما در بخش تورهای پوکت به تفصیل در رابطه با این شهر زیبا صحبت کرده‌ایم و راهنمای سفری جامع در اختیارتان قرار دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این شهر و قیمت تورهای آن از طریق منوی بالای وبسایت فاینداتور (منوی سمت راست در موبایل) اقدام نمایید.
جاهای دیدنی پوکت: سواحل، موزه چند بعدی، موزه تایی هوا، معبد جوی توی و...
مراکز خرید پوکت: جانگ سیلون، سنترال فستیوال پوکت، مرکز خرید پاتونگ پرومناد، مرکز خرید بنانا واک و....

3-قیمت تور پاتایا

پاتایا چند سالی است که به دلیل تفریحات شبانه متعدد، نامش در دنیا طنین انداز شده و همواره به طرفدارانش افزوده می‌شود. این شهر 100 کیلومتر در امتداد خلیج تایلند امتداد یافته است و تفریحات ساحلی نیز در آن موجود می‌باشد. اگر دلیل شما برای سفر به تایلند چشیدن طعم غذاهای این سرزمین، استفاده از طبیعت و تفریحات ساحلی و شبانه است، ما پیشنهاد می‌کنیم که همین حالا برای خرید تور پاتایا اقدام کنید.
برای دیدن قیمت تورهای پاتایا کافیست به منوی وبسایت فاینداتور مراجعه کرده و به زیرمجموعه‌ی تور تایلند و بخش پاتایا مراجعه کنید.
بهترین رستوران های پاتایا: گرین روم اند واین سلر در پاتایا، د گلس هاوس و....


بهترین غذاهای تایلند

غذاهای تایلندی از معروفترین غذاها در سراسر جهان هستند به طوری که آنها را به راحتی می‌توانید در تمامی قاره‌ها و به‌ویژه آمریکا بیابید. شما در ایران نیز امکان تجربه‌ی طعم غذاهای تایلندی را دارید. در ابتدا مزه‌ی غذاهای تایلندی شاید به نظرتان عجیب باشد ولی اگر بیشتر درباره‌ی مواد تشکیل دهنده‌ی آنها بدانید، بتوانید با دید بازتری انتخاب بنمایید پس خوب به منو توجه فرمایید. باید توجه داشته باشید که غذاها در نقاط مختلف تایلند به روش‌های گوناگونی طبخ می‌شود و ممکن است طعم یک خوراکی در یکی از شهرها با مزه‌ی آن در مکانی دیگر متفاوت باشد. 
با وجود این که اغلب افراد غذاهای تایلندی را عجیب می‌دانند اما این نوع خوراکی‌ها در سطح بین‌المللی محبوب هستند. یکی از دلایلی که سبب شهرت غذاهای مردم تایلند شده، تنوع آنهاست؛ از کباب و گوشت‌های گریل شده گرفته تا سوپ‌های آب‌دار، همه و همه در فهرست غذاهای تایلندی قرار دارند. برنج، سبزیجات، فلفل و ادویه، رشته، ماهی و نودل اعضای جدانشدنی از سفره‌ی تایلندی‌ها هستند. آیا تا به حال غذای تایلندی چشیده‌اید؟ تجارب خود را با ما در میان بگذارید.
تور تایلند

سوغات تایلند

از تایلند می‌توانید اجناس گوناگونی را خریداری کنید که مناسبترین آنها برای سوغات این موارد هستند: ابریشم تایلندی، مجسمه فیل، صابون و مواد شوینده، مواد مخصوص اسپا، جواهرات دست ساز، مجسمه های چوبی، مبلمان چوبی، ادویه، نوشیدنی های تایلندی، دم نوش، پوشاک و...

فرهنگ مردم تایلند

از نکاتی که توجه گردشگران خارجی را در طی سفر به تایلند به خود جلب می‌کند، فرهنگ و آداب تایلندی هاست. در تایلند هر کسی می‌تواند بر اساس تفکرات خود از هر دینی که بخواهد، پیروی کند و این موضوع در قانون اساسی آنها ذکر شده و مورد حمایت مقامات تایلند می‌باشد؛ با این وجود بیش از 95 درصد از تایلندی ها پیروی بودا هستند و 4 درصدشان نیز مسلمان می‌باشند همچنین افراد کمی هم مسیحی، هندو، سیک و... هستند.
اگر به تایلند سفر می‌کند باید بدانید که در این سرزمین اشاره مستقیم به فرد دیگر با انگشتان دست یا پا امری ناپسند است و کاری بی‌ادبانه می‌باشد، بنابراین توصیه می‌کنیم که برای اشاره به افراد از حرکت دادن سر و چانه استفاده کنید.
از نظر پوشش در تایلند باید بگوییم که شما می‌توانید هرگونه لباسی را در این کشور بپوشید و راهی کوچه و خیابان‌ها شوید اما مردم تایلند یک لباس رسمی دارند که برای مردان با نام سوآفرا راتچاتانس و برای بانوان با اسم تای چاکری شناخته می‌شود که البته لباس‌های سنتی تایلند انواع دیگری هم دارند و این موارد مهمترین آنها هستند. لباس مردان شامل یک پیراهن آستین بلند است که تا کمی بالاتر از زانو ادامه پیدا می‌کند و مردان تایلند یک شلوار پارچه ای ساده نیز با آن به تن می‌کنند. لباس بانوان دو نوع است یکی شبیه به کت و دامن می‌باشد و دیگری پراهنی بلند و بدون آستین است.
اگر تجربه سفر به تایلند را دارید، خوشحال می‌شویم اگر نکات جالبی که در رابطه با فرهنگ تایلندی‌ها به نظرتان می‌رسد را در اختیار ما و سایر دوستان فاینداتوری قرار بدهید.

فرهنگ مردم تایلند

بهترین زمان سفر به تایلند

تایلند دارای آب و هوایی استوایی و گرم و مرطوب است. زمان مناسب برای خرید تورهای تایلند از نوامبر تا آوریل (مهر تا بهمن ماه) است. باید بدانید که زمان مناسب سفر در هر شهری متفاوت می‌باشد. اگر علاقه مند به سواحل شنی، ورزشهای آبی، حمام آفتاب هستید بهترین زمان برای سفر به تایلند نوامبر تا آوریل (مهر تا بهمن ماه) می‌باشد که هوا به نسبت خشک تر است. از ماه می تا اکتبر (اردیبهشت تا اوایل مهرماه) که به فصل سبز شهرت دارد به دلیل بارندگی زیاد معمولا اقامتگاه ها ارزانتر و سواحل خلوت تر هستند. دراین زمان می توانید تور ارزان تایلند را خریداری نمائید.
تقسیم بندی بهترین زمان سفر به تایلند براساس ماه های میلادی: • ماه های ژانویه تا آوریل (دی ماه تا اوایل اردیبهشت) تایلند بهترین و عالی ترین آب و هوا را تایلند
• ماه های دسامبر تا آوریل ( آذر ماه تا اوایل اردیبهشت) آب و هوای خوب برای سفر
• ماه های نوامبر تا آوریل (آبان ماه تا آذر ماه) مناسب برای غواصی و شنا زیر آب
• ماه های آوریل تا اکتبر (اردیبهشت ماه تا اول آبان) سواحل غربی تایلند برای غواصی و ورزش های آبی
• ماه های نوامبر تا فوریه (آبان ماه تا اول اسفند ماه) مناسب برای بازدید از جاذبه های توریستی تایلند

تور تایلند

تور تایلند ارزان | تور ارزان تایلند

همواره هزینه سفر از مهمترین فاکتورهای انتخاب تور مناسب به حساب می‌آید؛ حتی افرادی که از لحاظ مالی با محدودیتی روبه‌رو نیستند باز هم دوست دارند که بهترین تور را با برترین کیفیت و امکانات خریداری کنند. فاینداتور به عنوان بانک اطلاعاتی تورهای مسافرتی در صدد است تا شما عزیزان را در راستای یافتن تور مناسب خود یاری کند. برای یافتن ارزان‌ترین تور تایلند کافیست به بالای همین صفحه مراجعه کنید.
تور ارزان استانبول

فاینداتور چیست؟

باید بگوییم که فاینداتور یک آژانس نیست به این معنا که تورهای مسافرتی را به صورت مستقیم اجرا نمی‌کند اما به دلیل اعتماد آژانس‌های برتر ایران به فاینداتور، حالا ما این امکان را داریم که بهترین تورهای مسافرتی را از معتبرترین آژانس‌های کشورمان به شما عزیزان ارائه بدهیم و مفتخر باشیم که بزرگترین بانک اطلاعاتی تورهای مسافرتی در ایران هستیم.
با فاینداتور همراه باشید که ما به زودی سورپرایزهای ویژه‌ای برایتان خواهیم داشت و امکانات گسترده‌ای را در اختیارتان قرار خواهیم داد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصود خود برسید. اگر شما تخلفی در تورهای آژانس‌های موجود در فاینداتور بیابید می‌توانید از بخش گزارش تخلف، این موضوع را با ما در میان بگذارید تا کارشناسان ماهر ما با سرعت هرچه تمام‌تر به تخلف مد نظر شما رسیدگی کنند، البته این موضوع را از بخش نظرات نیز می‌توانید با ما در میان بگذارید. 
 

سوالات متداول تور تایلند

زیباترین شهر در کشور تایلند کدام است؟

.به ترتیب چیانگ مای، کانتچانابوری، کرابی، سوخوتای زیباترین مناطق تایلند به شمار می‌روند

امن ترین شهر تایلند کدام است؟

بر اساس تحقیقات انجام شده در حال حاضر پهانگ نگا امن‌ترین استان تایلند می باشد.

بهترین شهر تایلند کدام است؟

شهرهای پوکت، پاتایا، بانکوک و چیانگ مای مشهورترین شهرهای تایلند در نزد ایرانیان هستند.

قیمت تور تایلند چقدر است؟

قیمت تورهای تایلند بسته به تعداد شبهای اقامت، نوع هتل و ایرلاین متفاوت می باشد که قیمت دقیق آنها را در صفحه تور تایلند فاینداتور می توانید ببینید و این هزینه ها با توجه به فصل تغییر می کنند.

Loading