تورهای خارجی

  • عنوان
  • قیمت از
  • تاریخ
  • آژانس
  • تلفن
تور مالدیو
۳۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۵ شب
هیرمان گشت کبیر فلای دبی
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور مالدیو
۳۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۰/۰۴/۲۳تا۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تور۳شب و۴روز ایروان
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۳ شب
هیرمان گشت کبیر Armenia
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور۳شب و۴روز ایروان
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۱تا۱۴۰۰/۰۴/۱۴
تور۳شب و۴روز ایروان
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۳تا۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تور۳شب و۴روز ایروان
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۵تا۱۴۰۰/۰۴/۱۸
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۶ شب
دیاران سیر کیان سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۰تا۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۱تا۱۴۰۰/۰۴/۱۷
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۲تا۱۴۰۰/۰۴/۱۸
تور آنتالیا پرواز ایرانی
۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۸ شب
دیاران سیر کیان قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور آنتالیا پرواز ایرانی
۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۰تا۱۴۰۰/۰۴/۱۸
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۳ شب
هیرمان گشت کبیر قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۷تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۰تا۱۴۰۰/۰۴/۱۳
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۱تا۱۴۰۰/۰۴/۱۴
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۳تا۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تور۶شب و۷روز کوش اداسی
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۶ شب
هیرمان گشت کبیر سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور۶شب و۷روز کوش اداسی
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۶ شب
دیاران سیر کیان سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۳تا۱۴۰۰/۰۴/۰۹
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۵تا۱۴۰۰/۰۴/۱۱
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۳ شب
دیاران سیر کیان ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۱تا۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۲تا۱۴۰۰/۰۴/۰۵
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۳تا۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۰۷
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۵تا۱۴۰۰/۰۴/۰۸
تور۳شب و۴روز دبی
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳ شب
هیرمان گشت کبیر ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور۳شب و۴روز دبی
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۸تا۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تور۳شب و۴روز دبی
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۰۷
تور۳شب و۴روز دبی
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۱تا۱۴۰۰/۰۴/۱۴
تور۳شب و۴روز دبی
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۸تا۱۴۰۰/۰۴/۲۱
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۶ شب
سبز گشت خاورميانه سان اکسپرس
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۸تا۱۴۰۰/۰۴/۰۳
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۹تا۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۵تا۱۴۰۰/۰۴/۱۱
{{level1.title}}
{{level1.price |persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgencyTitle}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgencyTel}} تاریخ های تور
{{level1.title}}
{{level2.price | persianNumber}} {{level2.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب

تور خارجی

بهترین تورهای خارجی

روزانه میلیون‌ها ایرانی وطنشان را ترک کرده و با اهداف گوناگون به سوی کشورهای خارجی رهسپار می‌شوند. برخی با هدف گشت و گذار و تفریح و بعضی دیگر به قصد کار و تجارت به کشورهای دیگر می‌روند. بهترین و آسان‌ترین راه برای داشتن یک سفر خارجی خوب، انتخاب و خرید تور مناسب است. شما در فاینداتور می‌توانید به راحتی با استفاده از جستجوی پیشرفته، متناسب با بودجه‌ی خود برترین تورهای خارجی و داخلی را بیابید.
در حال حاضر برخی از کشورها بیشتر باب میل ایرانیان هستند به همین خاطر در این مطلب به بهترین و محبوب‌ترین مقاصد خارجی در نزد ایرانیان خواهیم پرداخت تا شما عزیزان بتوانید با دید بازتری تور خارجی مورد نظرتان را انتخاب کنید. کشورهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم بر اساس محبوبیت بیان شده‌اند. 
تورهای مسافرتی خارجی

تور ترکیه

همچنان کشور ترکیه در صدر کشورهای محبوب ایرانی‌ها قرار گرفته است. همه ساله میلیون‌ها ایرانی به ترکیه می‌روند و از شهرهای استانبول، آنتالیا، کوش آداسی، وان، بودروم، قونیه، آلانیا و ازمیر دیدن می‌کنند. اگر دوست دارید که بیشتر درباره‌ی تورهای ترکیه بدانید تنها کافی‌ست که به صفحه تور ترکیه فاینداتور مراجعه کنید.

تور امارات

امارات به دلیل وجود شهر دبی در آن یکی از قطب‌های گردشگری مهم خاورمیانه است. دبی مراکز تفریحی و رفاهی متعددی دارد که توجه هر کسی را به خود جلب می‌کند. شهرت دبی به قدری است که حتی اگر به آن سفر نکرده باشید باز هم حتما نام برج خلیفه دبی –بلندترین برج دنیا- و مرکز خرید دبی مال –وسیع‌ترین مرکز خرید جهان- را شنیده‌اید. ناگفته نماند که وجود هتل‌های لوکس، پارک آبی‌ها و مراکز خرید هم نقش بسزایی در محبوبیت امارات در میان گردشگران ایرانی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی تورهای دبی به صفحه تور دبی مراجعه کنید.

تور تایلند

همه می‌دانیم که چند سالی‌ست شهرهای بانکوک، پاتایا و پوکت در فهرست مقاصد محبوب ایرانیان قرار گرفته‌اند. تایلند طبیعت ناب و کم‌نظیری دارد که همین موضوع سبب جذابیت آن در نزد گردشگران خارجی شده است. همچنان شاهدیم که تایلند مقصدی محبوب برای ایرانیان است. شرکت در فستیوال‌های گوناگون، تماشای قصرها و معابد کوچک و بزرگ و قدم زدن در میان پارک‌ها یا در کنار دریا و دریاچه‌های تایلند هرکسی را راغب می‌کند که برای یکبار هم که شده به این کشور زیبا سفر کند. برای مطلع شدن از بهترین تورهای تایلند به صفحه اختصاصی تور تایلند یا تورهای بانکوک و پاتایا و... از منوی فاینداتور سربزنید.

تور زمینی باکو | تور هوایی باک

می‌توان گفت که کشور آذربایجان گذرگاهی میان دو قاره‌ی اروپا و آسیاست. کسانی که علاقه‌مند هستند با فرهنگ و آداب مردم آذربایجان آشنا شوند، باکو را برای سفر انتخاب می‌کنند. همسایگی آذربایجان با ایران، طبیعت زیبا و مردم میهمان‌نواز باعث شده تا گردشگران ایرانی به خرید تورهای آذربایجان و سفر به این سرزمین علاقه نشان بدهند. از آنجایی که در گذشته آذربایجان قسمتی از کشور ایران حساب می‌شد، ایرانیان تمایل زیادی به این کشور دارند. اگر شما هم دوست دارید به آذربایجان سفر کنید، حتما تورهای باکو فاینداتور را ببینید.

تور هند

هند نیز در نزد ایرانی‌ها پرطرفدار بوده و هست. از دیرباز شهرهایی مثل مومبای، آگرا، جیپور یا جایپور میزبان ایرانی‌ها بوده‌اند. ما هند را با عنوان کشور 72 ملت می‌شناسیم و اغلب به این کشور سفر می‌کنیم تا با آداب و رسوم مردم این سرزمین آشنا شویم یا ادویجات ناب هندی را خریداری نماییم.
اگر شما هم دوست دارید که از مسجد تاج محل دیدن کنید و یا در کوچه و خیابان‌های هند قدم بزنید حتما تورهای هند فاینداتور را ببینید.

تور مجارستان

این روزها بازار سفر به مجارستان هم داغ شده است. این کشور اروپایی راهی برای ورود به سایر کشورهای اروپا به حساب می‌آید همچنین بناهای تاریخی باشکوهی را در خود دارد که هر یک داستان‌های جذابی در ورایشان پنهان شده است. شهر بوداپست، پایتخت مجارستان در میان گردشگران ایرانی محبوبیت بیشتری دارد. این شهر بناهایی چون قلعه‌ی بودا، کلیسای ماتیاس، کلیسای سنت استیفان و... را در خود جای داده است و پارک‌های وسیعی دارد که مامنی خوب برای گردش‌های دوستانه هستند. پیشنهاد می‌کنیم که حتما از تورهای مجارستان فاینداتور دیدن کنید.
اگر تجربه‌ی ‌سفر به کشورهای ذکر شده را دارید و یا با خرید تور به کشورهای خارجی سفر کرده‌اید، نظرها و سفرنامه‌های خود را با ما در میان بگذارید و بگویید از تورها و راهنمایان خود راضی بودید یا خیر.