تور پاتایا فیلتر

  • عنوان
  • قیمت از
  • تاریخ
  • آژانس
  • تلفن
تور دبی
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۳ شب
سبز گشت خاورميانه ایران ایر تور
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۶تا۱۴۰۰/۰۹/۲۹
تور دبی
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۳ شب
بنیامین پرواز ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۹تا۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۲تا۱۴۰۰/۰۹/۲۵
تور استانبول
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۳ شب
بنیامین پرواز قشم ایر
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۶تا۱۴۰۰/۰۹/۱۹
تور آنتالیا
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۴ شب
سبز گشت خاورميانه پگاسوس
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۰تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۲۷تا۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تور ازمیر مهر ماه
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶ شب
بنیامین پرواز AnadoluJet
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تور کوش آداسی
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶ شب
بنیامین پرواز سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تور آنتالیا
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۶ شب
بنیامین پرواز سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۴
تور مسقط پاییزه
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۳ شب
بنیامین پرواز قشم ایر
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۵تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
تور استانبول
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۳ شب
سبز گشت خاورميانه قشم ایر
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۸تا۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۹تا۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۰تا۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۱تا۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۴تا۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۵تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
تور مشهد
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲ شب
سبز گشت خاورميانه قطار
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۸تا۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۹تا۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۰تا۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۱تا۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۲تا۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۳تا۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۴تا۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۵تا۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۶تا۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۷تا۱۴۰۰/۰۹/۱۹
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۸تا۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲شب
۱۴۰۰/۰۹/۱۹تا۱۴۰۰/۰۹/۲۱
{{level1.title| persianNumber}}
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}}{{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgency.title}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgency.tel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}

پاتایا کجاست؟

پاتایا یکی از مشهورترین شهرها در کشور تایلند است و افراد بسیاری به خاطر تفریحات شبانه، غذاهای لذیذ تایلندی، طبیعت و معابد شگفت انگیزی که در پاتایا وجود دارد، خواهان خریداری تورهای مسافرتی پاتایا یا تورهای ترکیبی پاتایا بانکوک هستند. شهر پاتایا 100 کیلومتر با بانکوک فاصله دارد و در سمت جنوب شرقی آن واقع شده است. از آنجایی که پاتایا یکی از شهرهای ساحلی تایلند به شمار می‌آید همواره تفریحات آبی در آن رواج دارد و گردشگران به صورت بیست و چهار ساعته از این نوع تفریحات لذت می‌برند. بر اساس آخرین آمار گرفته شده در سال 2010 میلادی پاتایا دارای 320,262 تَن جمعیت بود و این جمعیت هر سال رو به افزایش است.

تور پاتایا

هزینه سفر به پاتایا

در رابطه با هزینه‌ی سفر به پاتایا باید بگوییم که این موضوع تا حدود زیادی به سبک سفر و زندگی شما بستگی دارد به این معنا که هر گردشگری سلایق مخصوص به خود را دارد برای مثال برخی علاقه‌مند هستند که حتما تمام طول سفرشان در هتلهای لوکس اقامت داشته باشند اما برخی مساله‌ی اقامت برایشان مهم نیست و حتی حاضر هستند در یک هاستل یا هتل آپارتمان نیز اقامت داشته باشند. به همین خاطر هزینه‌ی سفر و در راستای آن هزینه‌ی سفر به پاتایا می‌تواند متغییر باشد اما اگر در جستجوی قیمت تورهای پاتایا هستید باید بگوییم که ما در فاینداتور در همین صفحه و در بخش بالایی و همچنین در صفحه‌ی تورهای تایلند تمامی تورهای مسافرتی تایلند را از برترین آژانسهای مسافرتی در اختیار شما قرار داده‌ایم و با یک نگاه می‌توانید تمامی قیمتها را مشاهده کنید و با فشردن دکمه‌ی نمایش نیز می‌توانید جزئیات هریک از تورها را ببینید و با آژانس ارائه دهنده‌ی آن تماس گرفته و اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.

تور پاتایا

نقاط محبوب پاتایا

پاتایا جاذبه‌های گردشگری متعددی دارد که اغلب آنها دیدنی‌های طبیعی و یا اماکن مذهبی هستند از این میان مکان‌هایی چون  باغ گیاهشناسی نانگ نوچ، معبد حقیقت، معبد وات فارا یا، آکواریوم پاتایا، پارک مینی سیام، گالری چند بعدی پاتایا، واکینگ استریت پاتایا، بازار شناور پاتایا، پارک آبی رامایانا، معبد بودای بزرگ، باغ وحش فیلهای پاتایا و سواحل آن از مهمترین دیدنی ها و نقاط محبوب پاتایا هستند.

تور پاتایا

هتل های پاتایا تایلند

از آنجایی که پاتایا یکی از مهمترین شهرهای دیدنی تایلند است، هتلهای گوناگونی در آن وجود دارد که ما در بخش هتلهای خارجی فاینداتور بسیاری از آنها را معرفی کردیم؛ با این وجود مشهورترین و لوکسترین هتلهای این شهر عبارت اند از: هتل هیلتون پاتایا، هتل ساحلی میت، هتل ریزورت آوانی، هتل امری اوشن پاتایا و ویو هتل پاتایا.

تور ارزان پاتایا

پاتایا یا پوکت

اگر برای نخستین بار به تایلند سفر می‌کنید، حتما با این سوال روبه‌رو می‌شوید که پاتایا بهتر است یا پوکت؟ این دو شهر شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند اما برای این که شما عزیزان بتوانید آنها را به خوبی با یکدیگر مقایسه کنید به شما توصیه می‌کنیم که از بخش تورهای پوکت نیز دیدن کنید و خودتان به قضاوت بنشینید که بر اساس خواسته‌هایتان پاتایا را ترجیح می‌دهید یا پوکت را همچنین می‌توانید به بخش مجله گردشگری فاینداتور بروید و از سایر مطالب مرتبط با این دو شهر نیز دیدن کنید.

قیمت تور پاتایافاینداتور چیست؟

باید بگوییم که فاینداتور یک آژانس نیست به این معنا که تورهای مسافرتی را به صورت مستقیم اجرا نمی‌کند اما به دلیل اعتماد آژانس‌های برتر ایران به فاینداتور، حالا ما این امکان را داریم که بهترین تورهای مسافرتی را از معتبرترین آژانس‌های کشورمان به شما عزیزان ارائه بدهیم و مفتخر باشیم که بزرگترین بانک اطلاعاتی تورهای مسافرتی در ایران هستیم.
با فاینداتور همراه باشید که ما به زودی سورپرایزهای ویژه‌ای برایتان خواهیم داشت و امکانات گسترده‌ای را در اختیارتان قرار خواهیم داد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصود خود برسید. اگر شما تخلفی در تورهای آژانس‌های موجود در فاینداتور بیابید می‌توانید از بخش گزارش تخلف، این موضوع را با ما در میان بگذارید تا کارشناسان ماهر ما با سرعت هرچه تمام‌تر به تخلف مد نظر شما رسیدگی کنند، البته این موضوع را از بخش نظرات نیز می‌توانید با ما در میان بگذارید.
منتظر شما دوستان فاینداتور هستیم.

تور پاتایا

Loading