تور کشتی کروز فیلتر

  • عنوان
  • قیمت از
  • تاریخ
  • آژانس
  • تلفن
تور ۵روزه پاریس
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۴ شب
روشنی گشت پگاسوس
۰۲۱۸۸۹۰۱۹۶۷ تاریخ های تور
تور ۵روزه پاریس
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۲۷تا۱۴۰۰/۰۹/۰۱
تور ۵روزه پاریس
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو
۴شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۱تا۱۴۰۰/۰۹/۰۵
تور ۵روزه بارسلون
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ الی ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۵ شب
روشنی گشت پگاسوس
۰۲۱۸۸۹۰۱۹۶۷ تاریخ های تور
تور ۵روزه بارسلون
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو
۵شب
۱۴۰۰/۰۸/۲۷تا۱۴۰۰/۰۹/۰۲
تور ۵روزه بارسلون
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۳۴۰ یورو
۵شب
۱۴۰۰/۰۹/۰۱تا۱۴۰۰/۰۹/۰۶
تور فرانسه (۵روز پاریس)
۵۹۰ یورو + ۱۲،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۴ شب
بنیامین پرواز پگاسوس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
تور فرانسه (۵روز پاریس)
۵۹۰ یورو + ۱۲،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۵تا۱۴۰۰/۰۸/۱۹
تور فرانسه (۵روز پاریس)
۵۹۰ یورو + ۱۲،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۹تا۱۴۰۰/۰۸/۲۳
تور اسپانیا(۵ روز بارسلونا)
۵۵۰ یورو + ۹،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۴ شب
بنیامین پرواز پگاسوس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
تور اسپانیا(۵ روز بارسلونا)
۵۵۰ یورو + ۹،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۵تا۱۴۰۰/۰۸/۱۹
تور اسپانیا(۵ روز بارسلونا)
۵۵۰ یورو + ۹،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۹تا۱۴۰۰/۰۸/۲۳
تور اسپانیا (۵روز مادرید)
۵۵۰ یورو + ۹،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۴ شب
بنیامین پرواز امارات
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
تور اسپانیا (۵روز مادرید)
۵۵۰ یورو + ۹،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۵تا۱۴۰۰/۰۸/۱۹
تور اسپانیا (۵روز مادرید)
۵۵۰ یورو + ۹،۴۵۰،۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۹تا۱۴۰۰/۰۸/۲۳
تور بلاروس
۶۲۰ دلار + ۱۷،۳۶۵،۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۷ شب
بنیامین پرواز Turkish
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
تور بلاروس
۶۲۰ دلار + ۱۷،۳۶۵،۰۰۰ تومان
۷شب
۱۴۰۰/۰۸/۱۴تا۱۴۰۰/۰۸/۲۱
تور بلاروس
۶۲۰ دلار + ۱۷،۳۶۵،۰۰۰ تومان
۷شب
۱۴۰۰/۰۸/۲۱تا۱۴۰۰/۰۸/۲۸
{{level1.title| persianNumber}}
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgencyTitle}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgencyTel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level2.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}
کروزها کشتی های مسافرتی هستند که علاقمندان می توانند در آنها اقامتی لوکس همانند هتل داشته باشند ضمن آن که آرام آرام دریا و اقیانوس ها را می پیمایند. این کشتی ها از مبداهای متعددی آغاز به حرکت می کنند و برخی هیچ مقصدی ندارند و مسافران را دوباره به لنگرگاه ابتدایی برمی گردانند اما برخی مسافران را به مقصد خاصی می رسانند. برای مثال تور کشتی کروز اروپا اغلب اینگونه است که از یکی از بنادر اروپایی شروع به حرکت می کنند و هربار در یکی از کشورهای منطقه پهلو گرفته و به مسافران اجازه می دهند چند ساعتی در کشور جدید بگردند.

قیمت تورهای کشتی کروز

قیمت تورهای کروز بر اساس مدت زمان تور، مبدا و مقصد و نوع کشتی متفاوت است. اغلب ایرانیان تورهای کشتی کروز ترکیه را خریداری می کنند و در دریاهای مرمره و مدیترانه و تنگه بسفر می گردند؛ اما به صورت بین المللی و میانگین قیمت این نوع کشتی ها اینگونه اعلام شده است: هزینه یک سفر دریایی از 50 دلار (40 پوند) به ازای هر نفر، در روز، با خطوط مسافرتی ارزان قیمت مانند کروزهای کوستا Costa Cruises تا بیش از 1000 دلار (800 پوند) برای هر نفر، در روز، با یک خط کروز فوق لوکس مانند رجند سون سیز Regent Seven Seas سفرهای دریایی هزینه متوسط یک سفر دریایی برای هر نفر 161 دلار (125 پوند) در روز است.
 
Loading