تور ترکیه

  • عنوان
  • قیمت از
  • تاریخ
  • آژانس
  • تلفن
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۶ شب
دیاران سیر کیان سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۰تا۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۱تا۱۴۰۰/۰۴/۱۷
تور آنتالیا تیرماه
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۲تا۱۴۰۰/۰۴/۱۸
تور آنتالیا پرواز ایرانی
۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۸ شب
دیاران سیر کیان قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور آنتالیا پرواز ایرانی
۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۰تا۱۴۰۰/۰۴/۱۸
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۳ شب
هیرمان گشت کبیر قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۷تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۰تا۱۴۰۰/۰۴/۱۳
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۱تا۱۴۰۰/۰۴/۱۴
تور ۳شب و ۴روز استانبول
۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۱۳تا۱۴۰۰/۰۴/۱۶
تور۶شب و۷روز کوش اداسی
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۶ شب
هیرمان گشت کبیر سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
تور۶شب و۷روز کوش اداسی
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۶ شب
دیاران سیر کیان سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۳تا۱۴۰۰/۰۴/۰۹
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور آنتالیا
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۵تا۱۴۰۰/۰۴/۱۱
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۳ شب
دیاران سیر کیان ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۲۶۳۲۳۲ تاریخ های تور
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۱تا۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۲تا۱۴۰۰/۰۴/۰۵
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۳تا۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۰۷
تور استانبول
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۵تا۱۴۰۰/۰۴/۰۸
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۶ شب
سبز گشت خاورميانه سان اکسپرس
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۸تا۱۴۰۰/۰۴/۰۳
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۹تا۱۴۰۰/۰۴/۰۴
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۴تا۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تور آنتالیا
۹,۹۹۰,۰۲۲ تومان
۶شب
۱۴۰۰/۰۴/۰۵تا۱۴۰۰/۰۴/۱۱
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۳ شب
سبز گشت خاورميانه قشم ایر
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۵تا۱۴۰۰/۰۳/۲۸
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۶تا۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۷تا۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۸تا۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۲۹تا۱۴۰۰/۰۴/۰۱
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۳۰تا۱۴۰۰/۰۴/۰۲
تور استانبول
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۳/۳۱تا۱۴۰۰/۰۴/۰۳
{{level1.title}}
{{level1.price |persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgencyTitle}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgencyTel}} تاریخ های تور
{{level1.title}}
{{level2.price | persianNumber}} {{level2.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
 

تور ترکیه در دوران کرونا

همانطور که می دانید مرزهای ایران و ترکیه در اسفند ماه سال 1398 به خاطر شیوع ویروس کرونا بسته شد در این میان ما همه روزه پاسخگوی بسیاری از مسافران عزیزی هستیم که قصد سفر به ترکیه را دارند و جویای خبرهای مرز ایران و ترکیه هستند و متاسفانه نمی توانیم توری به این عزیزان بفروشیم با این اوصاف اگر قصد سفر به ترکیه را در دوران شیوع ویروس کرونا دارید این موارد را در نظر داشته باشید:
ایرلاین های ایرانی و دو ایرلاین ترک بر اساس آخرین اخبار (تاریخ 31 شهریور ماه) اعلام کردند که از تاریخ اول مهرماه پرواز از ایران به مقصد ترکیه برقرار خواهد بود و شاهدیم که امکان خرید تور و بلیت نیز برای مسافران برقرار شده است؛ بنابراین در چند روز آتی می توان آینده صنعت گردشگری ترکیه را با درصد خطای کمتری حدس زد.
در حال حاضر (هفته آخر شهریور 1399) تنها با پرواز قطر می توان به ترکیه از ایران به صورت هوایی سفر کرد.
برای استفاده از پرواز قطر حتما باید پرواز رفت و برگشت را از همین ایرلاین خریداری کنید. برای استفاده از پرواز قطر باید تست کرونای منفی خود را که بیش از 72 ساعت از آن نگذشته باشد، همراه داشته باشید.
هزینه پرواز با ایرلاین قطر گران است و توصیه می کنم اگر سفر شما ضروری نیست از آن استفاده نکنید. بدون ماسک اجازه ورود به فرودگاه ها را نخواهید داشت.
از دو مرز زمینی بازرگان و سرو نیز می توانید به ترکیه وارد شوید که تنها به دارندگان اقامت دائم ترکیه و یا دانشجویان اجازه ورود به این کشور داده می شود.
دارندگان اقامت های موقت و یا افرادی که با اجاره خانه اقامت گرفته اند اجازه ورود به ترکیه از طریق زمینی را ندارند.
مرزهای بازرگان و سرو بسیار شلوغ هستند و ممکن است یک روز کامل در آنها معطل بمانید و یا شب را هم مجبور به اقامت شوید. 
لطفا از ایرلاین های ایرانی یا ترکیش فعلا بلیط نخرید و باز هم تاکید می شود که فقط ایرلاین قطر آن هم به صورت ترانزیت ایران، دوحه، ترکیه امکان پذیر است.

تور ترکیه 99

با خرید تور ارزان ترکیه می توانید به یک کشور اروپایی سفر کنید. برگزاری فستیوال‌های مختلف، جشنواره‌های خرید در استانبول در کنار تنوع جاذبه‌های گردشگری و تفریحات، دلایل خوبی برای سفرهای خاطره‌انگیز به ترکیه هستند. در هر فصل سال که بخواهید، می توانید تور ترکیه را با قیمت‌های مختلف بخرید (البته این موضوع پیش از پاندمی کرونا بود و حالا هم در صدد هستیم که همواره به روزترین تورها را در منوهای وبسایت در اختیار شما قرار بدهیم)، اما اغلب گردشگران فصل بهار و تابستان را برای سفر به ترکیه انتخاب می‌کنند؛ اگر دوست دارید سفر شما همزمان با برگزاری فستیوال یا جشن های کشور ترکیه باشد، می توانید در ماه های دیگر به این کشور زیبا سفر کنید. شما از طریق منوی وبسایت فاینداتور می توانید قیمت تور زمینی ترکیه و تور هوایی ترکیه را نیز مشاهده کنید. در این صفحه سعی می کنم تا پاسخ پرتکرارترین سوالات شمار را بدهم.

تور هوایی ترکیه و بررسی قیمت تور هوایی ترکیه

از قیمت تورهای اروپایی برای شما سنگین است اما علاقه مند هستید که به کشوری سفر کنید که شهرهایی به سبک اروپایی داشته باشد، ترکیه یکی از انتخاب های مناسب برای ایرانیان است. استانبول در میان دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته و می دانیم که با خیابان های سنگفرش و رستوران های سبک فرانسوی آن تداعی گر شهرهایی مثل پاریس و مارسی هستند.
تور هوایی ترکیه و سفر با هواپیما همواره از محبوب ترین راه ها برای سفر به ترکیه بوده است اما با وجود میزان تورم سرسام آوری که در سه سال اخیر گریبان گیر اقتصاد ایران شده است، شاهدیم که تور لحظه آخری ترکیه و تورهای زمینی همچون تور زمینی وان، تور زمینی ترابزون و... محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند.
به نظر شما قیمت تورهای زمینی ترکیه تا چه میزانی باشد، خرید آنها عاقلانه به نظر می رسد؟
قیمت تور هوایی ترکیه به چند عامل مختلف بستگی دارد یکی از این عوامل مقصد سفر است برای مثال تور استانبول قیمت کمتری به نسبت تور آنتالیا دارد. شرکت هواپیمایی که پرواز شما را برعهده دارد نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت هاست برای مثال اگر از پروازهای ایرانی استفاده کنید قیمت تور شما به نسبت پروازهایی مثل قطر یا ترکیش ایرلاین یا امارات و... ارزان تر خواهد شد.


تور ترکیه 99

قیمت تور ترکیه زمینی

بالاتر اشاره کردم که با گران شدن قیمت تورهای هوایی بسیاری از ایرانی ها به خرید تورهای زمینی ترکیه روی آوردند. تورهای زمینی خارجی از مواردی هستند که ویروس کرونا تاثیر مستقیمی بر آن داشت زیرا مرزهای هوایی ایران و ترکیه چند هفته باز شدند اما در آن زمان بازهم تور زمینی برگزار نشد بنابراین باید منتظر ماند و دید که پس از اتمام پندمی کوید 19 قیمت تورهای زمینی ترکیه چگونه خواهد شد و ما فقط می توانیم پیشبینی کنیم که قیمت ها بالاتر از شیوع این بیماری خواهد شد. به محض ارائه شدن تورهای زمینی می توانید از بخش بالایی همین صفحه به آنها دسترسی داشته باشید.

تور ترکیه استانبول

همواره تور ارزان استانبول محبوب ترین تور ترکیه در بین ایرانی هاست زیرا می توان گفت استانبول یک شهر تمام عیار است هم جاذبه های دیدنی استانبول به نسبت سایر شهرها منحصر به فرد هستند و هم مراکز خرید ارزان قیمت استانبول با شهرهای دیگر قابل مقایسه نیستند؛ طرفداران زیاد تور استانبول سبب شدند تا تور زمینی استانبول نیز پرفروش شوند؛ همچنین تور ترکیه با قطار نیز در میان اهالی اروپا مشهور است و ساکنان کشورهای اروپایی علاقه مند هستند که بیشتر با اتومبیل های شخصی و یا با قطار به ترکیه سفر کنند. حالا این امکان برای شما فراهم شده تا در فاینداتور انواع تور ترکیه و سایر کشورهای محبوب در نزد ایرانیان را مشاهده و خریداری نمایید.

تور لحظه آخری ترکیه و تور ارزان استانبول

تور لحظه آخری ترکیه و تور ترکیه ارزان

ایرانیان علاقه زیادی به تورهای لحظه آخری دارند و در واقع نیز تورهای لحظه آخری در گذشته روش بسیار خوبی برای سفر بودند اما باز هم در چندسال اخیر به خاطر تورم در ایران در حقیقت تور لحظه آخری به معنای گذشته وجود ندارد و تورهای لحظه آخری ترکیه فقط کمی تفاوت قیمتی دارند با این وجود باز هم برای دیدن تورهای لحظه آخری ترکیه می توانید از منوهای تور ترکیه (بر اساس مقصد اصلی خود) تورهای لحظه آخری را نیز مشاهده کنید.

چطور تور ترکیه ارزان پیدا کنیم؟

یکی از عواملی که برای اغلب مسافران تعیین می کند که تور خود را از چه ایرلاین و چه آژانس مسافرتی تهیه کنند، قیمت است. شاید قیمت تورها و بلیت ها برای برخی مسافران اهمیت زیادی نداشته باشد اما واقعیت این است که هیچ کس یک سفر خوب و ارزان قیمت را رد نمی کند؛ اما چطور یک تور استانبول یا آنتالیا یا ... را با قیمت ارزان یا مناسب بودجه ای که در اختیار داریم، پیدا کنیم؟
در فاینداتور اگر از منوها استفاده کرده و مقصد خود را انتخاب کنید، یک فیلتر جامع در اختیارتان قرار می گیرد که می توانید با وارد کردن قیمتی که مورد نظر دارید و انتخاب سایر ویژگی هایی که در پی آن هستید، توری منطبق با سلایق خود بیابید. نکته مثبت در رابطه با فیلترهای فاینداتور www.findatour.co این است که تورها از میان صدها آژانس برتر ایران انتخاب می شوند و شما می توانید در رابطه با این که چه آژانسی به شما خدمت رسانی کند نیز تصمیم گیری نمایید. اگر قصد خرید تور ارزان استانبول را دارید و در شلوغی های قیمتی دوران کرونا گیج شده اید از همین لینکی که در اختیار شما قرار دادم استفاده کنید.

فرق تور با خرید بلیت از ایرلاین ها

شاید برای برخی شما عزیزان سوال پیش آمده باشد که تور به طور کلی به چه معناست و چرا برای رفتن به یک سفر خارجی بهتر است تور بخریم تا خودمان به شخصه از یک ایرلاین مانند ایران ایر بلیط هواپیما خریداری کنیم؟ به عبارت خودمانی تر چرا باید بخشی از پول را به آژانس های مسافرتی بدهیم؟
ماجرا از این قرار است که تور فقط شامل بلیت هواپیما و یا بلیط قطار و اتوبوس و... (در سفرهای زمینی) نیست بلکه زمانی که مسافر یک تور را خریداری می کند علاوه بر بلیت رفت و برگشت از خدمات دیگری چون رزرو هتل، ترانسفر از فرودگاه تا هتل و بالعکس، بیمه مسافرتی و لیدر فارسی زبان برخوردار می شود و این در صورتی است که مسافران اگر بخواهند هزینه هزیک از این خدمات را به صورت مجزا پرداخت کنند بسیار گران تر می شود.
حالا این سوال پیش می آید که چطور در کشوری مانند ایران که همه روزه همه اجناس و خدمات قیمتی افزایشی دارند ما شاهد کاهش قیمت در کنار اخذ خدمات بیشتر هستیم؟ 
آژانس های مسافرتی تورها را در تعداد زیاد برنامه ریزی کرد، می خرند و در اختیار مسافران قرار می دهند به عبارتی ساده تر می توان آنها را با عمده فروش ها مقایسه کرد، افرادی که اجناس بیشتر را با قیمتی ارزان تر در خدمت مشتریان قرار می دهند. خرید و برنامه ریزی در وسعت زیاد باعث می شود که قیمت هایی مانند رزرو هتل، بلیت هواپیما و... برای صاحبان آژانس های مسافرتی ارزان تر شود و آنها نیز بتوانند با قیمت بهتری خدمات خوبی را به مسافران ارائه بدهند.
یکی از دلایلی که سبب محبوبیت آژانس های مسافرتی مختلف می شود، قیمت بهتر تورهای مسافرتی توسط آنها در کنار خدمات خوب است. پس آژانس هایی که سود کمتری برای خود در نظر می گیرند تا سفر را با قیمت بهتری برای سایرین فراهم کنند همواره در صدر جدول آژانس های محبوب قرار خواهند گرفت.