تور ابوظبی

  • عنوان
  • قیمت از
  • تاریخ
  • آژانس
  • تلفن
تور دبی ۹ مرداد
۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۴ شب
بنیامین پرواز ایران ایر
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
تور دبی ۹ مرداد
۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۵/۰۹تا۱۴۰۰/۰۵/۱۳
تور دبی ۹ مرداد
۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۳تا۱۴۰۰/۰۵/۱۷
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۳ شب
سبز گشت خاورميانه قشم ایر
۰۲۱۴۸۳۱۴ تاریخ های تور
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۰۵تا۱۴۰۰/۰۵/۰۸
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۰۷تا۱۴۰۰/۰۵/۱۰
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۰۸تا۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۰تا۱۴۰۰/۰۵/۱۳
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۱تا۱۴۰۰/۰۵/۱۴
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۲تا۱۴۰۰/۰۵/۱۵
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۴تا۱۴۰۰/۰۵/۱۷
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۵تا۱۴۰۰/۰۵/۱۸
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۷تا۱۴۰۰/۰۵/۲۰
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۸تا۱۴۰۰/۰۵/۲۱
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۱۹تا۱۴۰۰/۰۵/۲۲
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۱تا۱۴۰۰/۰۵/۲۴
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۲تا۱۴۰۰/۰۵/۲۵
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۴تا۱۴۰۰/۰۵/۲۷
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۵تا۱۴۰۰/۰۵/۲۸
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۶تا۱۴۰۰/۰۵/۲۹
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۸تا۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۲۹تا۱۴۰۰/۰۶/۰۱
تور دبی
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۰/۰۵/۳۱تا۱۴۰۰/۰۶/۰۳
{{level1.title| persianNumber}}
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgencyTitle}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgencyTel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level2.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}

شهر ابوظبی امارات

شهر ابوظبی در زمان های قدیم با نام ام النار شناخته می شد و بعدها ابوظبی نام گرفت. وجه تسمیه آن حضور آهوان (ظباء) در این منطقه پیش از انسان به دلیل وجود آب شرب شیرین بود. اولین ساکنان این منطقه قبیله بنی یاس در سال 1761 بودند. ابوظبی که پایتخت امارات متحده عربی و همچنین بزرگ ترین شهر آن با مساحتی بالغ بر ۶۷٬۳۴۰ کیلومتر مربع هست به حاکمیت شیخ خلیفه ابن زاید آل نهیان اداره می شود، به سبب نزدیکی به سواحل جنوبی خلیج فارس برای ایرانیان نامی آشنا ست. این شهر در سال 2008 گران ترین شهر جهان شناخته شد. جالب است بدانید که غزال یا آهو جزو حیوانات ملی کشور امارات به شمار می آیند.