توجه؛ این تور منقضی شده است

برای رزرو تور (هتل + بلیط + بیمه + ترانسفر + لیدر) با ما تماس بگیرید.

تاریخ های سفر

 • پنجشنبه پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  شروع قیمت از   ۲۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
  شروع قیمت از   ۲۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  شروع قیمت از   ۲۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
  شروع قیمت از   ۲۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  شروع قیمت از   ۲۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
  شروع قیمت از   ۲۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان
شروع سفر پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب ۷ روز
۱
تهران (شروع سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
AM۰۰:۰۰ (مدت پرواز ۰۳:۳۰)
آنتالیا( ۶ شب اقامت )
فرودگاه آنتالیا(َAntalia Airport)
AM۰۳:۳۰
پگاسوس پگاسوس
بار مجاز ۰ kg Economy
۲
آنتالیا
فرودگاه آنتالیا(َAntalia Airport)
AM۰۰:۰۰ (مدت پرواز ۰۳:۳۰)
تهران (پایان سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
AM۰۳:۳۰
پگاسوس پگاسوس
بار مجاز ۰ kg Economy
پایان سفر پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

لیست هتل ها و قیمت های تور

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۵،۴۹۹،۹۹۹ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۵۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۳۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۲۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۴۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۵،۸۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۶۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۳۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۵۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۸۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۳۶،۴۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۶۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۵۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
مدارک مورد نیاز اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی کرونا و یا کارت واکسن جهت ورود به ایران الزامی می باشد.
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهي و راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتي
توضیحات مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص مسافر مي باشد و آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در ساعات کاری با شماره 02148314 تماس حاصل نمایید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خارج از ساعات کاری با شماره 09351613828-09121697217 تماس حاصل نمایید. پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است .
در تماس تلفنی با آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید.
آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید
شماره تماس آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه ۰۹۱۲۱۶۹۷۲۱۷
نظرات کاربران
دیدگاه
Loading