سرویس بهداشتی هتل هالیدی این ایروان
سالن جلسات هتل هالیدی این ایروان
سالن کنفرانس هتل هالیدی این ایروان
هتل هالیدی این ایروان
هتل هالیدی این ایروان
سرویس بهداشتی هتل هالیدی این ایروان

Holiday Inn

هتل هالیدی این

هتل ۳ ستاره
Buzand 97/2, 2 Jerevan, Armenia
خدمات
نظرات کاربران
دیدگاه
Loading