آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی های مختلف برای تست کرونا

رای دهید:
اشتراک گذاری

سوالات متداول آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ها

در کدام بیمارستان ها می توان تست کرونا داد که هواپیمایی ها قبول کنند؟

بر اساس شرکت هواپیمایی مورد نظر شما بیمارستان ها و آزمایشگاه ها متفاوت هستند که برای آشنایی با آنها به صورت تفکیکی کافی است که به لینک روبه رو مراجعه کنید تا آنها را با آدرس و شماره تماس ببینید.

آزمایشگاه های کرونای مورد تایید هواپیمایی آتا کدامند؟

پاتولوژی ونک (تهران) و... لطفا برای دیدن همه فهرست و آدرس و شماره تماس آنها به سایت فاینداتور مراجعه کنید.

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان کدامند؟

پاتولوژی آراد (کرج)، پزشکی بوعلی (قم)، آذرمهر (اصفهان) فهرست طولانی است لطف برای دیدن همه آنها با آدرس به لینک روبه رو مراجعه کنید.

آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ترکیش کدامند؟

آسیب شناسی و تشخیص پزشکی و ژنتیک بهار، پاتولوژی آزادی و... برای دیدن تمام لیست آن به لینک رو به رو مراجعه کنید.


نظرات کاربران
نام
ایمیل
موبایل
کد امنیتی
Captcha
نام
ایمیل
موبایل
کد امنیتی
Captcha