برای رزرو تور (هتل + بلیط + بیمه + ترانسفر + لیدر) با ما تماس بگیرید.

تاریخ های سفر

 • يكشنبه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۰۶ فروردین ۱۴۰۱
  شروع قیمت از   ۱۶،۵۲۰،۰۰۰ تومان
 • دوشنبه يكشنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
  شروع قیمت از   ۱۶،۵۲۰،۰۰۰ تومان
 • يكشنبه شنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
  شروع قیمت از   ۱۶،۵۲۰،۰۰۰ تومان
 • دوشنبه يكشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
  شروع قیمت از   ۱۶،۵۲۰،۰۰۰ تومان
شروع سفر يكشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ۶ شب ۷ روز
۱
تهران (شروع سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
AM۰۴:۳۰ (مدت پرواز ۰۳:۳۰)
آنتالیا( ۶ شب اقامت )
فرودگاه آنتالیا(َAntalia Airport)
AM۰۸:۰۰
سان اکسپرس سان اکسپرس
بار مجاز ۰ kg Economy
۲
آنتالیا
فرودگاه آنتالیا(َAntalia Airport)
PM۲۳:۱۵ (مدت پرواز ۰۳:۳۰)
تهران (پایان سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
PM۰۲:۴۵
سان اکسپرس سان اکسپرس
بار مجاز ۰ kg Economy
پایان سفر شنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۱

لیست هتل ها و قیمت های تور

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۶،۵۲۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۴،۸۴۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۶،۹۴۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۸،۸۳۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۹،۸۸۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۳،۲۴۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۵۲۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۰،۷۲۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۵،۲۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۹۴۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۰،۷۲۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۵،۲۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۹۴۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۱،۵۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۷،۳۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۲،۸۲۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۷،۶۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۷،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۳،۶۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۸،۹۱۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۴۱۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۳،۶۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۹،۹۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۴۱۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۴،۰۸۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۰،۶۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۶۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۰۴۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۰۴۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۵،۳۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۱،۴۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۲۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۵،۷۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۲،۰۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۴۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۵،۷۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۴،۵۸۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۴۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۲،۳۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۰۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۷،۰۲۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۳،۹۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۰۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۷،۸۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۵،۲۱۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۵۱۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۷،۸۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۵،۲۱۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۵۱۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۷،۸۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۶،۶۸۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۵۱۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۹،۹۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۸،۳۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۵۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۹،۹۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۸،۳۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۵۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۰،۳۸۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۸،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۷۷۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۹،۶۲۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۹۸۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۲،۴۸۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۲،۱۴۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۲،۸۲۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۴،۱۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۴،۶۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۳،۶۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۴،۱۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۴،۶۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۳،۶۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۶،۲۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۷،۸۱۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۴،۷۱۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۲،۵۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۷،۲۶۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۷،۸۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۵۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷۸،۳۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۳۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
مدارک مورد نیاز
خدمات آژانس
توضیحات 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافرتی
در تماس تلفنی با آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید.
آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید
شماره تماس آژانس مسافرتی آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه ۰۲۱۴۸۳۱۴
نظرات کاربران
دیدگاه
Loading