تاریخ های سفر

 • دوشنبه پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • سه شنبه جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه يكشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • يكشنبه چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • دوشنبه پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • سه شنبه جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه يكشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • يكشنبه چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • دوشنبه پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • سه شنبه جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه يكشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • يكشنبه چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • دوشنبه پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • سه شنبه جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه يكشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
 • يكشنبه چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
  شروع قیمت از   ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان
شروع سفر دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ ۳ شب ۴ روز
۱
تهران (شروع سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
AM۰۹:۰۰ (مدت پرواز ۰۱:۱۵)
دبی( ۳ شب اقامت )
AM۱۰:۱۵
قشم ایر قشم ایر
بار مجاز ۰ kg Economy
۲
دبی
PM۱۵:۱۵ (مدت پرواز ۰۱:۱۵)
تهران (پایان سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
PM۱۶:۳۰
قشم ایر قشم ایر
بار مجاز ۰ kg Economy
پایان سفر پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

لیست هتل ها و قیمت های تور

صدف

صدف

Sadaf

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
ارکید

ارکید

Orchid

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۰۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۰۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
آواری

آواری

Avari

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۱۳۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۸،۰۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۱۳۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
لند مارک

لند مارک

Landmark Grand

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۳۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۸،۴۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۳۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
لاوندر

لاوندر

Lavender Hotel

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۳۸۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۸،۲۴۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۳۸۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
کاپتورن

کاپتورن

Copthorne

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۵۳۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۸،۸۳۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۵۳۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
سیتی سیزن

سیتی سیزن

City Seasons

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۷۸۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۹،۳۵۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۷۸۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
نووتل البرشا

نووتل البرشا

Novotel Dubai Al Barsha

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۹،۷۷۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
میلینیوم پلازا

میلینیوم پلازا

Millennium Plaza

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۸،۳۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۰،۴۳۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۸،۳۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
جی دابلیو ماریوت مارکویس

جی دابلیو ماریوت مارکویس

JW Marriott Marquis

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۹،۴۶۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۲،۷۱۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۹،۴۶۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان
جمیرا بیچ

جمیرا بیچ

Jumeirah Beach

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۹،۸۵۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۹،۸۵۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
مدارک مورد نیاز
خدمات آژانس
توضیحات
در تماس تلفنی با آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید.
آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید
شماره تماس آژانس مسافرتی آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه ۰۲۱۴۸۳۱۴
نظرات کاربران
دیدگاه