بایدها و نبایدها در سفر به هندوستان,نکات سفر به هند-فاینداتور