توجه

Home
رای دهید:
تعداد رای ها: 0 | امتیاز: 0.00 از 5 لیست روزانه اجرای تور

بنام خداوند جان آفرین
ﺑﻪ درودی، ﺩﻝ مسافر ﺧﻮﺩ را ﺷﺎﺩ کنیم.

... TOUR  

توجه: لیست روزانه  می بایست توسط لیدر هر هتل تکمیل شده و تسلیم لیدر مجری گردد. مسئولیت تعداد مسافرین با لیدر مجری خواهد بود.لذا لیدر مجری می بایست بیش از حد، تعداد مسافرین را کنترل نماید تا با پرداخت وجه مواجه نشود. فقــــــــــــط سن افراد زیر 12 سال ضروری می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام هتل

شماره اتاق

سن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

جمع مسافران

افراد تا 5 سال

افراد بین 5 تا 11 سال

افراد بالای 11 سال


تهیه و تنظیم : داود صادقی


Share


به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید