توجه

Home
بنام خداوند خورشید و ماه

 روش فروش تور

پیش از آنکه از شغل تان خسته شوید،و از آن شکایت کنید،به افراد بیکار و ناتوان،و کسانی که در آرزوی داشتن شغل شما هستند،فکر کنید.

 • قیمت عادی تورها = تور آکوالند ($۵۰ ) . تور رافتینگ($۵۰) . تور کشتی($۸۰) می باشد.
 • اگر هر فردی این تورها را جدا جدا بخرد آنگاه باید طبق قیمت مشخص شده وجهش را بپردازد.
 • ولی اگر همین سه تور را در پکیج  قرار دهیم !! آنگاه قیمت فروش آن بدین صورت خواهد بود: تور آکوالند  + تور رافتینگ + تور کشتی برابر با : $۱۷۰ (۱۷۰ دلار) یعنی ۱۰ دلار تخفیف داده شده است.
 • لازم بذکر اسن که : خرید پکیج توسط مسافر فقط در یک روز میسر می باشد.
 • در پکیج جایگزینی تور میسر نیست .
 • پکیج فروخته شده قابل ابطال کردن نمی باشد.
 • و اما چنانچه دلیل موجهی برای کنسل نمودن پکیج وجود داشته باشد ! آنگاه قیمت تور بصورت نرمال محاسبه می گردد. ( در چنین شرایطی بدون هماهنگی نباید اقدامی کرد).
 • مثال: آقای حمید رضا اخلاقی کیا (یک خانواده ۲ نفره )، پکیج  خریداری کرده ، یعنی بابت هر نفر ۱۷۰ دلار پرداخت نموده است. 
 • آنگاه  $ ۳۴۰ = $ ۱۷۰ * ۰ + ۰ + ۲ ، می گردد. حال یکی از آنها برای تور رافتینگ نمی تواند شرکت کند. چه باید کرد؟ در این شرایط وجه خرید سوخت می شود. اما با فرض اینکه بشود کمکی به مسافر کرد !!
 • جواب : یک نفر همان نرخ پکیج محاسبه می شود و باید ۱۷۰ دلار داده باشد. و اما دیگری بصورت تور آزاد محاسبه می شود.
 • یعنی باید بابت تور آکوالند ۵۰ دلار و برای تور کشتی۸۰ دلار پرداخت نماید. بعبارتی در جمع باید مبلغ ۳۰۰ دلار دریافت گردد. (البته این در شرایط خاص است).
 • مثالی دیگر : خانم سحر صادقی ( خانواده ۴ نفره ) : یک فرزند ۲ ساله + یک فرزند ۴.۵ ساله دارند. چون از افراد زیر ۵ سال وجهی دریافت نمی گردد پس آمار شما در تمام تورها  : ۲+۰+۲  خواهد بود.
 • این خانم ۲ تور پارک آبی و خرید را به اتفاق کل اعضاء  خانواده شرکت نمودند . ولی برای تور رافتینگ فقط خودشان تشریف می آورند. لذا برای آمار رد کردن باید دقت کرد که اشتباهی رخ ندهد.
 • تور پار آبی ایشان : ۲ + ۰ + ۲ بوده است.
 • تور خرید نیز : ۲ + ۰ + ۲ بوده است.
 • اما در تور رافتینگ : ۰ + ۰ + ۱ می باشد.
 • وجه تورها و همچنین آمار باید با دقت در فرم فروش تور ثبت شود.
ﯾﺎﺩمان ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ
ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎشیم! بهتر و شاداب تر از دیروز.


تهیه و تنظیم : داود صادقی


Share


به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید