توجه

Home
بنام خداوند جان آفرین
تمام نیروها 
به فرمول زیر توجه نموده و خوب بخاطر بسپارید.

                                                  YAT TOUR : ۲۰.۰۳.۲۰۱۴
BUS:۰۸:۳۰
LOGMAN
SAHAR SADEGHI

   ۱۲+۱+۱            ۱۴+۰+۱                    ۱۰+۱+۲        
۳۶+۲+۴ <<= AMARA DOLCHE VITA + AMARA WING + MIRADA DEL MAR
۱۰:۰۰                   ۰۹:۴۵                          ۰۹:۲۰          
SAHAR                        OMID                    ALI          

*********
**********
 

                                                 YAT TOUR : ۲۰.۰۳.۲۰۱۴
MIDI:۰۹:۰۰
LOGMAN
AMIN

۱۰+۰+۰                 ۵+۱+۱                     ۸+۰+۲        
۲۳+۱+۳ <<=ORANGE COUNTY +MIRAG PARK +RIXOS SUNGATE
۱۰:۰۰                     ۰۹:۴۵                      ۰۹:۳۰        
AMIN                        ELAHEH                     KAMRAN        

**********
**********

yat tour : ۲۰.۰۳.۲۰۱۴
bus : ۰۹.۰۰
Tez Tour ofici
Sanaz

۱۸+۱+۱          ۱۲+۱+۲                ۹+۱+۰       
۳۹+۳+۳ <= kervansaraye Lara  + delphin diva  + concord
۰۹:۴۵               ۰۹:۳۵                   ۰۹:۲۵           
sanaz                   erfan               ardalan    
       
**********
**********

yat tour : ۲۰.۰۳.۲۰۱۴
mini: ۰۹.۲۰
Tez Tour ofici
mehdi

۴+۰+۰      ۷+۰+۰
۱۱+۰+۰<=Baia   +   Mardan  
۰۹:۴۵       ۰۹:۳۵  
mehdi         saina 

*********
**********

Shopping Tour ۲۰.۰۳.۲۰۱۴
bus : ۰۸.۳۰
logman
hossein

        ۱۸+۰+۱                 ۱۴+۲+۱                   ۵+۰+۰                    ۳+۱+۰
AMARA WING + MIRAGE PARK + MIRADA DEL MAR + RIXSO SUNGATE
        ۱۰.۰۰                      ۰۹.۵۰                   ۰۹.۳۵                      ۰۹.۲۰
     Hossein               Maryam                 homa                           laleh 

تهیه و تنظیم :داود صادقی
۱۳۹۲.۱۱.۳۰
ساعت : ۱۲:۳۰Share


به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید