توجه

فرم عدم حضور مسافر در روز اجرای تور

خانه > راهنمایی تورلیدرها > فرم عدم حضور مسافر در روز اجرای تور
فاینداتور تهران شهرک غرب ، بلوار خوردین ، بالاتر از دادمان ، کوچه توحید 1 ، پلاک 37 ، طبقه 4 1466994855 02188385208

بنام خداوند جان آفرین

شرکت   ...TOUR

فرم عدم حضور مسافر در روز اجرای تور

نام شهر:

نام تور:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی مسافر غایب

نام هتل

شماره اتاق

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

…………………………………….

شماره تلفن همراه ایران

…………………………………….

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

…………………………………….

شماره تلفن همراه ایران

…………………………………….

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

…………………………………….

شماره تلفن همراه ایران

…………………………………….

امضاء

امضاء

امضاء

این شرکت جهت حفظ حقوق سایر مسافران محترم، اقدام به اجرای تور بدون حضور آنان نمود.

نام و امضاء لیدر تور
                                                                                                                                          تهیه و تنظیم : داود صادقیجدیدترین مطالب گردشگری ایران و جهانبه کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید