توجه

Home
رای دهید:
تعداد رای ها: 0 | امتیاز: 0.00 از 5 فرم ترانسفر از هتل به فرودگاه

بنام خداوند جان آفرین

شرکت   ...TOUR

ترانسفر مسافران محترم از هتل به فرودگاه .

نام شهر  ................................................

تاریخ

هتل

ساعت حضور در هتل

ساعت خروج از هتل

نام مسافر غایببه علت عدم حضور مسافران قید شده، این شرکت جهت حفظ حقوق سایر مسافران محترم و از دست ندادن پرواز آنان ، اقدام به ترانسفر از هتل به فرودگاه نمود.

مراتب مورد تائید تنی چند از مسافران خوش قول و حاضر رسید.

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء
نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء
                                                                                                                                      نام و امضاء راهنمای تور
                                                                                                                                 تهیه و تنظیم : داود صادقی

Share


به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید