توجه

فرم ترانسفر از هتل به فرودگاه

خانه > راهنمایی تورلیدرها > فرم ترانسفر از هتل به فرودگاه
فاینداتور تهران شهرک غرب ، بلوار خوردین ، بالاتر از دادمان ، کوچه توحید 1 ، پلاک 37 ، طبقه 4 1466994855 02188385208

بنام خداوند جان آفرین

شرکت   ...TOUR

ترانسفر مسافران محترم از هتل به فرودگاه .

نام شهر  ................................................

تاریخ

هتل

ساعت حضور در هتل

ساعت خروج از هتل

نام مسافر غایببه علت عدم حضور مسافران قید شده، این شرکت جهت حفظ حقوق سایر مسافران محترم و از دست ندادن پرواز آنان ، اقدام به ترانسفر از هتل به فرودگاه نمود.

مراتب مورد تائید تنی چند از مسافران خوش قول و حاضر رسید.

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء
نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء
                                                                                                                                      نام و امضاء راهنمای تور
                                                                                                                                 تهیه و تنظیم : داود صادقی

جدیدترین مطالب گردشگری ایران و جهانبه کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید