توجه

فرم ترانسفر فرودگاه / هتل

خانه > راهنمایی تورلیدرها > فرم ترانسفر از فرودگاه به هتل
فاینداتور تهران شهرک غرب ، بلوار خوردین ، بالاتر از دادمان ، کوچه توحید 1 ، پلاک 37 ، طبقه 4 1466994855 02188385208

بنام خداوند جان آفرین

ترانسفر کردن مسافران محترم از فرودگاه به هتل .
آنتالیا /  اسپارتا به تاریخ:---------------------------------- روز --------------------------- ،تنی چند از مسافران که نام آنان در جدول زیر قید می گردد، جهت ترانسفر شدن به هتل مربوطه حاضر نگردیدند.
لذا شرکت .... TOUR جهت حفظ حقوق مسافران محترم حاضر، پس از ------------------- دقیقه انتظار، اقدام به ترانسفر آنان نمود.

نام و نام خانوادگی مسافر غایب

نام هتل

شماره پرواز


مراتب به تائید مسافران محترم حاضر رسید.

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و امضاء راهنمای تور


تهیه تنظیم : داود صادقی


جدیدترین مطالب گردشگری ایران و جهانبه کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید