توجه

منو

نتایج قرعه کشی مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۰۶


شنبه مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۰۶

 مراسم قدردانی توسط آقای مهندس حسن شجاعی از تعدادی از نیروهای محترم و اصیل گروه داود و محمد صادقی (از گروه آژانس مسافرتی و هوائی پارمیدا با مدیریت بی نظیر خانم صالحی)،که در نوروز ۱۳۹۳ در شهر توریستی آنتالیا فعالیت نمودند.

جناب آقای مهندس حسن شجاعی با ترغیب نیروهای اصیل در راستای هر چه بهتر شدن کیفیت تورها و از اینکه آژانس مسافرتی و هواپیمایی پارمیدا ایجاد شغل نمودند و ۶۱ نیروی خوب را به صنعت توریسم معرفی کرده و موجب درآمد و از همه مهمتر معرفی آنان و ایجاد فرصت برای همنوعان شدند، اقدام به این عمل عالی نمودند و برای سه نفر اول جوایزی نفیس اختصاص دادند که با دست مبارک ایشان تقدیم آنان شد.
مراسم توام با پذیرائی میوه و شیرینی و چای و ناهار بود که تمام این زحمات و هزینه ها را این مرد شریف متقبل شده و پرداخت نمودند.
افراد انتخاب شده با رای خود شما . 


                                                                                  نام  رای دهنده

SAHAR         ABBASI                                         HADI ALLAHVERDI
HADI          ALLAHVERDI
ELAHEH         YARMOGHADDAM
MOHAMMAD SADEGHI
HOSEEIN         HEYDARI
ALI                 TOFANGCHI
ALI                  HAJILARI                                            ALIREZA EB
ELHAM          ABEDI
AIDA                  NADI
ERFAN          ZOHREVAND
ARDALAN          FOROTANINIA
MOHAMMAD  SADEGHI
ELHAM          YARMOGHADDAM                             M.H.NAGHDI
MOHAMMAD  SADEGHI
BABAK          PARSA
HADI                  GHORBANI
SAHAR          SADEGHI
MEHDI          ABOLGHASEMNIA
MOHAMMAD  SADEGHI                                              HADI TIMA
SARDAR          TAGHIPOUR
ELAHEH          YARMOGHADDAM
 AMIR           NOORI
AMIN          POURDOLATI
MARYAM          AFKHAMI
MOHAMMAD  SADEGHI                                             HOSSEIN HEYDARI
ELAHEH          YARMOGHADDAM
SAHAR          ABBASI
HADI                  ALLAHVERDI
SAHAR          SADEGHI
MEHDI          ABOLGHASEMNIA
LALEH          ASHGIYEH                                              ELHAM ABEDI
AMIN                  POUR DOLATI
MEHDI          ABDI
RAMIN          ES
MONA          RADEH
ELAHEH          YARMOGHADDAM
SAHAR          ABBASI                                              SAHAR SADEGHI
MONA          RADEH
M.HOSEEIN         NAGHDI
HADI                  ALLAHVERDI
HOSEEIN          HEYDARI
MEHDI          ABOLGHASEMNIA
MOHAMMAD  SADEGHI                                              POUPAK
AMIR                  SEPEHRI NIK
HAMID          SHEYKHOLESLAMI
AMIN                  POURDOLATI
JAVAD          EIRAJI
MEHDI          ABDI
MOHAMMAD SADEGHI                                              MARYAM AFKHAMI
SAHAR         SADEGHI
ELAHEH         YARMOGHADDAM
HANIYEH         SAMIEIPOUR
HOSEEIN         HEYDARI
ALI                 TOFANGCHI
JAVAD          EIRAJI                                               MORTEZA
NEDA                 HALLAJ
GISA                  FATHI
M.AMIN          YOUSEFI
MONA          RADEH
ABTIN          AMIN
MONA          RADEH                                               ARDALAN
BEHNAZ          HADDADI
ELHAM          YARMOGHADDAM
ERFAN          ZOHREVAND
JAVAD          EIRAJI
ELHAM          SADEGHI
ELAHEH          YARMOGHADDAM                               NAZANIN
MOHAMMAD  SADEGHI
SAHAR          ABBASI
MONA          RADEH
HANIYEH          SAMIEIPOUR
HOSEEIN          HEYDARI
BEHNAZ          HADDADI                                               SHADI BABAK
ELAHEH          YARMOGHADDAM
MONA          RADEH
AMIN                  POURDOLATI
MOHAMMAD  SADEGHI
ELAHEH          YARMOGHADDAM                               M.SAD
SAHAR          SADEGHI
HOSEEIN          HEYDARI
HANIYEH          SAMIEIPOUR
M.HOSEEIN          NAGHDI
SAHAR          ABBASI
MOHAMMAD  SADEGHI                                               KAMRAN
HOSEEIN          HEYDARI
M.HOSEEIN          NAGHDI
SAHAR          SADEGHI
SAHAR          ABBASI
GOLNUSH          SHAJIEI
ELAHEH          YARMOGHADDAM                              ELHAM YAR
HADI                  GHORBANI
M.HOSEEIN          NAGHDI
AIDA                  NADI
ABTIN          AMIN
JAVAD          EIRAJI
BABAK          PARSA                                              ERFAN
AMIN                  POURDOLATI
SARDAR          TAGHIPOUR
JAVAD          EIRAJI
ALI                  HAJILARI
MEHDI          ABOLGHASEMNIA
ELAHEH          YARMOGHADDAM                              BEHNAZ
ELHAM          YARMOGHADDAM
ABTIN          AMIN
ARDALAN          FOROTANINIA
GOLNUSH          SHAJIEI
JAVAD          EIRAJI
NEDA                  HALLAJ                                              NASRIN
SHIMA          SHOKRI
AMIN                  POURDOLATI
ALI                  HAJILARI
MONA          RADEH
M.AMIN          YOUSEFI
BABAK          PARSA                                              SANAZ
MOHAMMAD  SADEGHI
ALI                  HAJILARI
NEDA                  HALLAJ
SARDAR          TAGHIPOUR
MOHAMMAD  ESKANDARNEZHAD
AIDA                  NADI                                             GOLNUSH
JAVAD          EIRAJI
BEHNAZ          HADDADI
AMIN                  POURDOLATI
NILOFAR          TAHERI
MEHDI          ABDI
SARDAR          TAGHIPOUR                                     AMIN
AIDA                  NADI
SANAZ          BEHDAR
SAINA          SEYEDAGHAEE
MORTEZA          MOMEN HERAVI
ERFAN          ZOHREVAND
SARDAR          TAGHIPOUR                                    SAINA
JAVAD          EIRAJI
AMIN                  POURDOLATI
ALI                  HAJILARI
HADI                  ALLAHVERDI
MOHAMMAD  SADEGHI
M.HOSEEIN          NAGHDI                                           MEHDI ABOLGHASMNIA
HOSEEIN          HEYDARI
HADI                  ALLAHVERDI
SAHAR          ABBASI
SAHAR          SADEGHI
MONA          RADEH
ELAHEH          YARMOGHADDAM                          A.H.NOORI
HADI                  ALLAHVERDI
SAHAR          ABBASI
HADI                  TIMA
NAZANIN          REISIAN
SAHAR          SADEGHI
MOHAMMAD  SADEGHI                                          MONA
ELAHEH          YARMOGHADDAM
SAHAR          ABBASI
HOSEEIN          HEYDARI
MEHDI          ABOLGHASEMNIA
M.HOSEEIN          NAGHDI                                         HESSAM
AMIR                  SEPEHRI NIK
NEDA                  HALLAJ
SARDAR          TAGHIPOUR
SANAZ          BEHDAR
ALI                  HAJILARI
GISA                  FATHI
MOHAMMAD  SADEGHI                                        HANIYEH
ELAHEH          YARMOGHADDAM
SAHAR          ABBASI
HADI                  ALLAHVERDI
NAZANIN          REISIAN
HOSEEIN          HEYDARI
GISA                  FATHI                                       SHIMA
M.AMIN          YOUSEFI
NEDA                 HALLAJ
NAZANIN          REISIAN
ERFAN          ZOHREVAND
ELHAM          SADEGHI
ELHAM          YARMOGHADDAM                       ELSA
MONA          RADEH
AMIN                  POURDOLATI
MARYAM          AFKHAMI
SARDAR          TAGHIPOUR
ERFAN          ZOHREVAND
JAVAD          EIRAJI                                      MARYAM ABOLHASSANI
SAHAR          SADEGHI
HADI                  ALLAHVERDI
M.AMIN          YOUSEFI
NEDA                  HALLAJ
MOHAMMAD  SADEGHI
MOHAMMAD  SADEGHI                                      JAVID
MONA          RADEH
M.HOSEEIN          NAGHDI
ELAHEH          YARMOGHADDAM
HOSEEIN          HEYDARI
ARDALAN          FOROTANINIA
MOHAMMAD  SADEGHI                                      DAVOOD
MONA          RADEH
M.HOSEEIN          NAGHDI
HANIYEH          SAMIEIPOUR
NAZANIN          REISIAN
ARDALAN          FOROTANINIA
ELHAM          YARMOGHADDAM                      ELAHEH
MOHAMMAD  SADEGHI
MARYAM          AFKHAMI
BEHNAZ          HADDADI
SAHAR          ABBASI
HADI                  ALLAHVERDI
***************************************
محمد صادقی با ۱۸ رای اول شد. ربع سکه بهار آزادی.

الهه یار مقدم با ۱۴ رای دوم شد. ربع سکه بهار آزادی.

مونا رده با ۱۱ رای سوم شد. ربع سکه بهار آزادی.

سحر عباسی ۱۱ رای.

حسین حیدری ۱۰ رای.
تهیه و تنظیم داود صادقی ساعت : ۱۱.۴۵
۱۳۹۳.۰۲.۰۷

به نام خدا

با درود بر همه شما

همکاران گرامی لطف نموده از بین نیروئی که در نوروز ۱۳۹۳ با هم همکاری داشته اید !!! شش نفر را به ترتیب اولویت از همه لحاظ انتخاب نمائید و میل آن را ارسال کنید.
البته فوری این زحمت را بکشید.
جایزه بر اساس قرعه کشی از سوی مهندس حسن شجاعی تقدیم خواهد شد.


ABTIN AMIN
AIDA NADI
ALI           HAJILARI
ALI           TOFANGCHI
ALIREZA EBRAHIMI
AMIN          POURDOLATI
AMIR SEPEHRI NIK
AMIR HOSSEIN   NOORI
ARDALAN        FOROOTANI NIA
*****************************
BABAK PARSA JAM
BEHNAZ HADADIKAZARJI
BEHZAD ESKANDARNEZHAD
CHANGIZ ESKANDARNEZHAD
ELAHEH YARMOGHADDAM
ELHAM SADEGHI
ELHAM ABEDI
ELHAM YARMOGHADDAM
ELSA   ESHAGHFARD
****************************
ERFAN ZOHREVAND
FARNOUD ARMAN
GISA  FATHI
GOLNUSH SHAJIEI
HADI TIMA
HADI GHORBANI
HADI ALLAHVERDI 
HAMED GHANOUNI
HAMID  SHEYKHOLESLAMI
HAMIDREZA AKHLAGHIKIA
HANIEH SAMIEIPOUR
HESSAMODDIN RAJABI
HOSSEIN HEIDARI
*****************************
ILGHAR HOSSEINI SHAFIGH
JAVAD EIRAJI
KAMRAN HOMAYOON
LALEH ASHGIYEH
Mahdi ABDI
MARYAM BOLHASANI
Maryam AFKHAMI
MOHAMAD HOSEIN NAGHDI
MOHAMMAD SADEGHI
MOHAMMAD ESKANDARNEZHAD
MOHAMMAD AMIN YOUSEFI
MOHAMMAD MAHDI ABOLGHASEMNIA
************************************
MONA RADEH
MORTEZA MOMEN HERAVI
NASRIN FAKHIMIAZAR
NAZANIN RAESSIAN
NEDA HALLAJ
NILOFAR TAHERIMAJD
POUPAK DIN MOHAMMAD
RAMIN ESKANDARNEZHAD
SAHAR SADEGHI
******************************
SAHAR ABBASI
SAINA SEYEDAGHAEE
SALIM ESKANDARNEJAD
SANAZ BEHDAR
SARDAR TAGHIPOUR
SEYEDEH SETAREH HASHEMI
SHADI BABAK
SHIMA SHOKRI
YAHYA ESKANDARI
************************************

با سپاس
داود صادقی
۹۳.۰۱.۳۱
۲۰:۰۵


Share


به کانال تلگرام در فاینداتور بپیوندید