باغ جهان نما شیراز,دیدنی های شیر,گردشگری شیراز-فاینداتور