باغ نظر,دیدنی های شیراز,جاذبه های گردشگری شیراز-فاینداتور