شهر تاریخی حریره,کیش,دیدنی های کیش,جزیره کیش-فاینداتور