آب انبار سنتی جزیره ی کیش,اب انبار,دیدنی های کیش-فاینداتور