توجه

Home

پل مارنان

تعداد رای ها:
بین پل فلزی و پل وحید , پل مارنان واقع شده است که از دوره ی ساسانی تا عصر صفوی به مدت ۱۵ قرن نام این پل ماربین بوده که خود آن دگرگون شده ی مهربین است و از روزگار صفویان تا به امروز مارنان ودر اصطلاح بومی مارنون نامیده میشود و پس از پل شهرستان قدیمی ترین پل زاینده رود محسوب میشود با این وجود هنوز در لیست آثار ملی ثبت نشده است.

این بنا اگرچه در دوره ی صفویه مورد مرمت و بازسازی هایی قرار گرفت ولی شکل و ظاهر آن دچار تغییر نشد. امروزه این پل دارای هفده دهانه است ولی در گذشته تعداد این دهانه ها بیشتر  بوده که امروزه دیگر مسدود شده یا ازبین رفته اند.

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید