سفارت واتیکان

تلفن
6640 3574
تلفن اضطراری
6640 3574
apnun - thr@parsonline.net
ساعات اداری
08:30 - 16:00 ( Saturday to Wednesday )
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
19th April ( pope Benedict Xvis Pontificate Inauguration Day)
نشانی
تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان رازی، پلاک 97
Loading