سفارت روسیه

تلفن: 6670 1161 , 6670 1163
وب سایت: www.iran.mid.ru
کد پستی: 1131713811
ساعات اداری: 08:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00
روزهای تعطیل: جمعه و شنبه
روز ملی: 12th June
آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 39

سرکنسولگری فدراسیون روسیه

سرکنسولگری فدراسیون روسیه در اصفهان
   آدرس : اصفهان، خیابان چهارباغ پائین، خیابان مسجد سفره چی، خیابان تلفنخانه، پلاک 11
    تلفن : 0311 220 0804
   فکس: 0311 222 2060
    : ساعت اداری 08:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00
   روزهای تعطیل : جمعه و شنبه
سرکنسولگری فدراسیون روسیه در رشت
   آدرس : ت رشت، پاسداران، پلاک 82
    تلفن : 0131 322 8430
   ساعت اداری08:00 - 13:00 , 14:00 17:00
   روزهای تعطیل : جمعه و شنبه


سفارتخانه، نمایندگی دائم یا موقت یک کشور در کشوری دیگر می باشد.گاهی محل اقامت سفیر یا نمایندگان دولت‌های خارجی در داخل سفارت آن کشور قرار دارد.بر طبق "قرارداد وین درباره روابط سیاسی" (ماده بیست و دو، بیست وچهار و سی ام) سفارت خانه ها، بایگانی، اسناد این مکان ها و همچنین محل اقامت ماموران از مصونیت سیاسی برخوردارند. برخلاف باور رایج ، سفارت هر کشور قلمرو مستقل آن کشور نبوده و بخشی از خاک آن محسوب نمی‌شود. در این صفحه می توانید اطلاعات کاملی از سفارتخانه ها را به دست آورید.

اگر در این ایام قصد مسافرت دارید پیشنهاد فایند ا تور ، تور دبی میباشد