سفارت جمهوری ایتالیا

تلفن: 6672 69 55 / 6 / 7 /
تلفن اضطراری: 0912 1035062
وب سایت: www.ambteheran.esteri.it
ساعات اداری: 08:00 - 14:00 ( Sunday ) 08:00 - 15:30 ( Manday / Thursday)
روزهای تعطیل: جمعه و شنبه
روز ملی: 2nd of June
آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کد پستی : 11338 ، پلاک 81
سفارتخانه، نمایندگی دائم یا موقت یک کشور در کشوری دیگر می باشد.گاهی محل اقامت سفیر یا نمایندگان دولت‌های خارجی در داخل سفارت آن کشور قرار دارد.بر طبق "قرارداد وین درباره روابط سیاسی" (ماده بیست و دو، بیست وچهار و سی ام) سفارت خانه ها، بایگانی، اسناد این مکان ها و همچنین محل اقامت ماموران از مصونیت سیاسی برخوردارند. برخلاف باور رایج ، سفارت هر کشور قلمرو مستقل آن کشور نبوده و بخشی از خاک آن محسوب نمی‌شود. در این صفحه می توانید اطلاعات کاملی از سفارتخانه ها را به دست آورید.

اگر در این ایام قصد مسافرت دارید پیشنهاد فایند ا تور ، تور دبی میباشد