سفارت هند

تلفن
88755 103 - 5
hoc.tehran@mea.gov.in
سایت اینترنتی
www.indianembassytehran.gov.in
ساعات اداری
08:30 - 13:00 , 13:30 - 17:00
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
26th of January ( Republic Day) 15 th of August ( Independence Day)
نشانی
تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، نبش خیابان نهم، پلاک 22

کنسولگری هند

کنسولگری هند در بندر عباس
   آدرس : بندرعباس، گلشهر ، خیابان حکمت، پلاک 43
    تلفن : 0761 - 666 1745
   فکس:0761 - 666 4512
    : ساعت اداری 08:30 - 13:00 , 13:00 - 17:00
   روزهای تعطیل : جمعه و شنبه
   تلفن اضطراری :0761 - 666 8219
کنسولگری هند در زاهدان
   آدرس : زاهدان، بهنید گارادوارا، خیابان هشتم، خیابان آیت ا... کفئمی
    تلفن : 0541 - 322 1727
   فکس:0541 - 322 1740
   ساعت اداری :08:00 - 13:00 , 13:30 - 17:00
   روزهای تعطیل : جمعه و شنبه
تور هند
Loading