سفارت مجارستان

تلفن
2255 0452 / 2255 0460
the.missions@kum.hu
ساعات اداری
08:00 - 14:30
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
23 October ( 15 March , 20 August )
نشانی
تهران، خیابان دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، پلاک 10
Loading