سفارت گینه

تلفن
7753 5744
تلفن اضطراری
8807 6974
ambaguinee thr@yahoo.fr
سایت اینترنتی
https://conakry.mfa.ir
ساعات اداری
09:00 - 15:30 , 09:00 - 13:30 ( Thursday)
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
2nd of October
نشانی
تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، پلاک 10
Loading