سفارت آلمان

تلفن
3999 - 0000
تلفن اضطراری
0912 - 113 1007
info@tehe.diplo.de
سایت اینترنتی
www.teheran.diplo.de
ساعات اداری
07:00 - 15:30
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
03 October ( Day of German Unitly )
نشانی
تهران، خیابان فردوسی، پلاک 324
Loading