سفارت گرجستان

تلفن
2260 - 41 - 54
Tehran.emb@mfa.gov.ge
ساعات اداری
09:15 - 13:00 , 14:00 - 17:00 / 09:15 - 13:00 Visa ., Section ( Sun., Tues., Thurs.)
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
26th of May
نشانی
تهران، بزرگراه صدر، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید قلندری، خیابان هشتم، پلاک 9
Loading