سفارت فرانسه

تلفن
6409 4000
تلفن اضطراری
6671 0732
contact@ambafrance - ir. Org
ساعات اداری
08:00 - 17:30
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
14th of July
نشانی
تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 85
Loading