سفارت مصر

تلفن
2224 2268 / 2220 5202 / 2221 4883
تلفکس
>226 123
تلفن اضطراری
0912 535 4307 / 0932 940 4385 / 0932 912 6453 / 0932 925 6456
egyptint@parsonlin.net
ساعات اداری
09:00 - 16:00
روزهای تعطیل
پنج شنبه و جمعه
روز ملی
23rd of July
نشانی
تهران، خیابان شریعتی، بعد از پل رومی، خیابان رضائی، پلاک 6 و 8
Loading