سفارت کرواسی

تلفن
2258 9923 - 2258 7039
تلفن اضطراری
0912 - 1014310
vrh.teheran@mvp.hr
ساعات اداری
08:00 - 16:00
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
25th of June
نشانی
تهران، خیابان پاسداران، خیابان بهستان، پلاک 19
Loading