سفارت چین

تلفن: 2229 1240 - 2229 1241
تلفن اضطراری: 0912 111 7208
تلفکس کنسولگری: 2229 6172 / 2229 6172
وب سایت: http://ir.chineseembassy.org
دفتر ویزا: No.30, 7th Narenjestan, Pasdaran Ave.
ساعات اداری: 08:30 - 13:00 - 14:30 - 16:00 / 08:45 - 12:30 Sun. / Tue. / Thurs. ( Visa Section )
روزهای تعطیل: جمعه و شنبه
روز ملی: 1st Of October
آدرس: تهران، خیابان پاسداران، خیابان نارنجستان هفتم، پلاک 32
سفارتخانه، نمایندگی دائم یا موقت یک کشور در کشوری دیگر می باشد.گاهی محل اقامت سفیر یا نمایندگان دولت‌های خارجی در داخل سفارت آن کشور قرار دارد.بر طبق "قرارداد وین درباره روابط سیاسی" (ماده بیست و دو، بیست وچهار و سی ام) سفارت خانه ها، بایگانی، اسناد این مکان ها و همچنین محل اقامت ماموران از مصونیت سیاسی برخوردارند. برخلاف باور رایج ، سفارت هر کشور قلمرو مستقل آن کشور نبوده و بخشی از خاک آن محسوب نمی‌شود. در این صفحه می توانید اطلاعات کاملی از سفارتخانه ها را به دست آورید.

اگر در این ایام قصد مسافرت دارید پیشنهاد فایند ا تور ، تور دبی میباشد