سفارت چین

تلفن
2229 1240 - 2229 1241
تلفن اضطراری
0912 111 7208
فکس تلفنی کنسولی
2229 6172 / 2229 6172
chinaemb ir@mfa.gov.cn
سایت اینترنتی
http://ir.chineseembassy.org
دفتر ویزا
No.30, 7th Narenjestan, Pasdaran Ave.
ساعات اداری
08:30 - 13:00 - 14:30 - 16:00 / 08:45 - 12:30 Sun. / Tue. / Thurs. ( Visa Section )
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
1st Of October
نشانی
تهران، خیابان پاسداران، خیابان نارنجستان هفتم، پلاک 32
Loading