سفارت برونی

تلفن
8879 7946 - 8879 8456
تلفن اضطراری
0912 111 1598 & 0912 139 0382
tehran.iran@mfa.gov.bn / bruneiran@hotmail.com
ساعات اداری
09 : 00 - 16 :00 ( Sunday - Thursday )
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
23rd of February
نشانی
تهران، خیابان افریقا، بلوار مینا، پلاک 6/1
Loading