سفارت برزیل

تلفن
2275 3108 - 10 / 2275 3010 / 2274 4009
تلفن اضطراری
0912 - 148 5200
embassy@braziliran.org
سایت اینترنتی
www.braziliran.com
ساعات اداری
08:30 - 14:30 hrs
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
7th of September
نشانی
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان فلاحی، نبش خیابان یکتا، پلاک 26
Loading