سفارت بحرین

تلفن
8877 3383 / 8877 5365 / 8877 2079 / 8877 2847
تلفن اضطراری
8888 9644 / 8877 3383 extension No.215
فکس تلفنی کنسولی
8877 3383 - 8877 5365 - 8877 2079 - 8877 2847
tehran.mission@mofa.gov.bh
کد پستی
1518633111
دفتر ویزا
No.248 , Africa Ave., Corner Zoubin Alley Before Jahan- e - Kodak Intersection
ساعات اداری
08:30 - 15:00 ( Saturday Through Wednesday )
روزهای تعطیل
پنج شنبه و جمعه
روز ملی
16th December
نشانی
تهران، خیابان افریقا، چهارراه جهان کودک، نبش خیابان زوبین ، پلاک 248
Loading