سفارت آرژانتین

تلفن
2257 - 7433 / 5555 / 5932 / 5934 / 5934 / 5935
تلفن اضطراری
0932 - 905 - 0974 ( Mobil of the Charged Affairs)
فکس تلفنی کنسولی
Same as Chancery
eiran@mrecic.gov.ar
سایت اینترنتی
www.argentinembiran.com
دفتر ویزا
Same as Chancery
ساعات اداری
09:00 - 14:30 Sun. to Wed. 09:00 - 14:00 Thu.
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
25 th May
نشانی
تهران، خیابان دروس، خیابان یارمحمدی ، خیابان قـــــو، پلاک 11
Loading