تور فرانسه(پاریس) , آژانس مسافرتی آساره آسمان آبی , ایران ایر , 9191 | فاینداتور

تور فرانسه(پاریس) آژانس مسافرتی آساره آسمان آبی  1398/04/07   هوایی - ایران ایر  7 شب 02188746406  1398/04/14 3,990,000 تومان

تور فرانسه(پاریس) آژانس مسافرتی آساره آسمان آبی

رای دهید:
اشتراک گذاری
آژانس مسافرتی آساره آسمان آبی
تهران
پاریس
تاریخ شروع تور:  1398/04/07
نوع سفر:   هوایی - ایران ایر
تاریخ پایان تور:  1398/04/14
مدت اقامت:  7 شب
 • مقصد
 • مدت
 • توضیحات
 • پاریس
 • 7 شب
 • ساعت رفت:6:00 صبح یا ساعت 9:00 صبح برگشت ساعت:14:00
هتل های این پکیج
نام هتل خدمات و درجه قیمت 2 تخت (هر نفر) قیمت 1 تخت (هر نفر) کودک با تخت (هر نفر) کودک بدون تخت (هر نفر) توضیحات
ستاره B.B
3,990,000 تومان + 900 یورو 3,990,000 تومان + 1,500 یورو 3,790,000 تومان + 800 یورو 3,790,000 تومان + 540 یورو
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ 1398/04/07 الی 1398/04/14
مدارک مورد نیاز ✅ کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود 2)دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) 3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن 4) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک ✅ باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد 6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) ✅ جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) 8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ✅ حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد ✅ تکمیل فرم مشخصات فردی ✅ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ500.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت ایران ایر-هتل با صبحانه-لیدر فارسی زبان- ترانسفر فرودگاهی- گشت شهری-موزه لوور روز اول : سفر به شهر نور و هنر پاریس با گردهم آمدن در فرودگاه امام خمینی و حرکت به سوی پاریس آغاز می شود .پس از رسیدن به فرودگاه شارل دوگل به همراه همسفرانتان به هتل چهار ستاره انتقال داده می شوید و بعد از کمی استراحت به منطقه لادفنس که منطقه ای تجاری و پر از آسمان خراش است گشتی می زنیم و به هتل بر می گردیم. روز دوم : روز خود را با یک صبحانه با تم فرانسوی شروع می کنیم و همراه با راهنمای تور به اماکن دیدنی شهر شامل بازدید از نماد شهر پاریس ، برج ایفل ، مدرسه نظامی و مقبره ناپلئون ، خیابان اعیان نشین و سرسبز شانزه لیزه (خود فرانسوی ها لقب زیباترین خیابان جهان را داده اند) ، میدان شارل دو گل در امتداد خیابان شانزه لیزه که طاق زیبای پیروزی در آن قرار دارد (جالب است بدانید این میدان به 12 خیابان ختم می شود که شانزه لیزه یکی از آنهاست به همین دلیل نام دیگر این میدان ، میدان ستاره است) ، میدان کنکورد در امتداد دیگر خیابان شانزه لیزه و پل الکساندر سوم که ترکیبی از هنر نو و مجسمه سازی است عبور می کنیم (پیشنهاد می کنیم از این پل در شب با نور پردازی زیبایش دیدن کنید) و سپس به هتل بر می گردیم. روز سوم : پس از صرف صبحانه در هتل گشت دوم خود را با بازدید از کلیسای مادلین در جنوب میدان کنکورد آغاز کرده و سپس از اپرای گارنیه ، ساختمان شهرداری (که در میدانی به همین نام قرار دارد) ، دانشگاه سوربن ( قدیمی ترین دانشگاه فرانسه ) ، باغ و کاخ لوکزامبورگ و مجلس سنا دیدن می کنیم و بعد به تپه پر تکاپوی پاریس ، مونمارتر که زمانی خانه هنرمندان بوده می رویم و بعد از میدان وندوم مکانی درخشان از جواهرسازان درجه یک دنیا دیدن می کنیم و سپس به هتل ریتز ، محله سن ژرمن و محله سن میشل (که سن میشل و دو اژدها آب را داخل حوض می ریزند ) سری می زنیم و در نهاین به کافه های دوماگوت ، فلور و سنگفرش رفته و با خوردن یک فنجان قهوه فرانسوی لذت گشت در پاریس را کامل می کنیم . روز چهارم : یک روز دیگر را با بازدید از موزه لوور ( جایی که 38000 اثر هنری پیش از تاریخ جمع آوری شده .آثاری از تمامی کشورها که پیشنهاد ما بازدید از بخش ایران و مصر است .ضمنا از دیدن تابلوی معروف مونالیزا و لوح حمورابی غافل نشوید ) آغاز می کنیم و سپس با تجربه قایق سواری بر روی رودخانه سن که بناهای چون کلیسای نوتردام ، موزه هنرهای معاصر و مقبره ناپلئون می بینیم به اتمام می رسانیم روز پنجم : وقت آزاد – در این روز می توانید با تور انتخابی بروکسل پایتخت بلژیک به این کشور کوچک اما دوست داشتنی رفته و از این تجربه لذت ببرید. روز ششم : وقت آزاد – در این روز می توانید با تور انتخابی از کاخ ورسای (از بزرگترین کاخ های سلطنتی جهان) دیدن کنید و روز خود را در فضای سبز و زیبای این کاخ سپری کنید. روز هفتم : وقت آزاد – در آخرین روز حضورتان در پاریس می توانید با تور انتخابی دیزنی لند به خاطرات گذشته خود برگردید و در یک محیط شاد و مفرح همراه با کودکان در این شهر لذت ببرید.
توضیحات در صورت مفروض شدن ویزا +12% هزینه ریالی و ارزی کسر میگردد.پرواز ایران ایر میباشد و هتل جایگزین داده نخواهد شد.
در تماس تلفنی باآژانس حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید آژانس مسافرتی آساره آسمان آبی : 02188746406 فرم تخلف

دیگر تورها
 • عنوان
 • قیمت از
 • تاریخ
 • آژانس
 • شماره تماس
نظرات کاربران
نام
ایمیل
موبایل
کد امنیتی
Captcha
نام
ایمیل
موبایل
کد امنیتی
Captcha