تور ژانویه 2018,تور دی ماه,تور دی ماه 96-فاینداتور