کرمانشاه | فاینداتور | برچسب | مقالات

سر پل ذهاب کرمانشاه

روستاهای که در سفرهای ایرانگردی خود رفته‌ام، غرب ایران همیشه برای من عجیب و در عین حال به طرز باورنکردنی جذاب بوده است. با این فکر کوله‌ام را جمع می‌کنم و راهی کرمانشاه می‌شوم ...