شب یلدا | فاینداتور | برچسب | مقالات

آغاز زمستان با شب یلدا

به روزهای آخر پاییز نزدیک می شویم. روزهایی که نوید شروع زمستان و فصل برف را به ما می دهد. از دیرباز ما ایرانیان روز آخر پاییز یلدا نامیدیم؛ یلدایی که بلندترین شب سال است.

ثبت جهانی شب یلدا یا شب چله

شب یلدا یا شب چله به عنوان یکی از مهمترین جشن های ایرانی در انتظار تایید یونسکو برای ثبت شدن است

شب چله - شب یلدا

بلندترین شب سال، سنت کهن ایرانی، شب انارهای قرمز دانه دانه و تفال به حافظ شیرازی، شب تولد میترا، این است رسم کهن پارسی.