جستجو راهنمایان تور

نام و نام خانوادگی
الهه نوازنی Elaheh Navazani
تلفن
02122253636
ایمیل
elahehnavazani@yahoo.com
نوع مسئولیت
تور خارجی
سابقه کار و فعالیت

     1-کانتر فروش تور خارجی به مدت 5 سال در آژانس مسافرتی و هواپیمایی وحدت ملل فردوس.
     2-کانتر فروش تور خارجی در آژانس مسافرتی و هواپیمایی رویای شیرین جهان.
     3-در سال جاری (1392) نیز با آژانس مسافرتی و هواپیمایی رویای شیرین جهان همکاریم را ادامه می دهم.