توجه

Home

جشن عروسی عشایر قشقایی

تعداد رای ها:
گــران بهــا تــریـن گنجینـه ی زنــــدگـی
قـلبـی عــاشق است کـه بـه همــه ی
هستـی عشــق می ورزد...

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید