توجه

Home

جنگل سنگ در استان یوننان چین

تعداد رای ها:
در این جنگل سنگ ها و صخره ها به صورت شگفت انگیزی قرار دارند و مانند این است که درختانی ساخته شده از سنگ سر به آسمان کشیده شده باشند.
جنس این صخره ها از کراست می باشد و گفته می شود که بیش از دویست و هفتاد میلیون سال پیش تشکیل شده اند.نکته قابل توجه این است که می توان در میان این صخره ها ، اشکال حیوانات، پرندگان ، گیاهان و حتی چهره های انسانی را یافت.بعضی از این صخره ها زیبا ، بعضی از آنها ناهموار و در واقع هر یک ویژگی های متمایز به خود را دارند. این منطقه تحت پوشش پارک ملی شیلین می باشد

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید