توجه

Home

بارگاه سعدی شیرازی

تعداد رای ها:
آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست  
پنداشت که مهلتی و تأخیری هست 
گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند  
گو رخت منه که بار می‌باید بست

سعدی

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید