توجه

Home

موزه باستان شناسی استانبول

تعداد رای ها:
یکی از موزه های مهم در ترکیه، موزه باستان شناسی استانبول است که در واقع سه موزه است: موزه باستان شناسی، موزه شرق باستان و موزه کاشی کیوسک. سه موزه مجموعا حاوی بیش از یک میلیون اشیاء از تمدن ها در سراسر جهان هستند. در سال هزاروهشتصد و نود و یک تاسیس شده، و اولین موزه در ترکیه بوده، و درکاخ توپکاپی واقع است. قدمت کاشی کیوسک به هزار وچهارصد و هفتاد و دو برمی گردد. موزه شامل هزاران اثر با ارزش، از جمله تابوت اسکندر کبیر است.

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید