توجه

Home

طولانی ترین پل شیشه ایی جهان

تعداد رای ها:
در شهرستان پینگجیان پلی با عرض ۳۷۰ متر که ۴۰۰ متر بالاتر از عمق دره است!
تصورکنید در آن ارتفاع بر روی شیشه ایستاده اید و یا حتی تصویر کنید از طناب فنری آن برای پرش بانجی استفاده کنید بدون شک تجربه وصف ناشدنی است هیجانی که نمیشد جای دیگر تجربه کرد و البته مناظر زیبا و خیره کنند در آن ارتفاع را نمیتوان در جای دیگر دید . طناب پرش بانجی آن مرتفع ترین طناب جهان است چیزی حدود ۲۹۳ متر !!

برخی از کسانی که تجربه گذر از این پل را داشت اند میگویند گذر از این پل بسیار وحشت آور است امام این ترس زودگذر بعد  از چند ثانیه از بین میرود و تمامی توجه به مناظر بی نظیر آن جلب میشود و یا آن را به عنوان یک راه در ها وصف میکنند

اگر به چین سفر کردید حتما از این پل دیدن کنید و ذهن منطقی خود را در برابر یک ترس غیر منطقی به چالش بکشید. بی شک وقتی قدم بر روی پل می گذارید ذهن ناخودآگاه شما از شما میخواد که عبور نکنید اما منطق شما از ایمنی آن اطمینان دارد و این میتواند شبیه به کاری باشد که یک گارگر شست و شویی نمای ساختمان  هر روز تجربه میکند و شما فقط یک بار شانس تجربه آن را خواهید داشت .

Share

 


نظرات:به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید